TERVETULOA RAJATON-SIVUSTOLLE!

RajatOn on monialainen oppimateriaali, joka on suunnattu peruskoulun
6–9-luokkalaisille ja lukiolaisille sekä kaikille rajoista ja niiden tutkimisesta kiinnostuneille. 

Oppimateriaalin ilmiönä on rajat ja raja-alueet. Oppimateriaali kytkeytyy tiedekasvatuksen tavoitteisiin ja uusiin perusopetuksen sekä lukion opetussuunnitelmien sisältöihin ja tavoitteisiin. A

Aiheiden ympärille yhteistyötä voivat luontevasti rakentaa biologian, elämänkatsomustiedon, historian, kuvataiteen, maantiedon, matematiikkaan, yhteiskuntaopin, ympäristöopin, äidinkielen ja terveystiedon oppiaineet.

Materiaalin tavoitteena on innostaa oppilaita tutkimaan rajoja, työskentelemään monialaisesti ja tekemään pieniä tutkimuksia. 


OPPIMATERIAALISSA ON KUUSI TEEMAA

Materiaali on jaettu johdatusteemoihin (I-II) ja tutkimusteemoihin (III-VI). Johdatusteemoissa tutustutaan rajan käsitteeseen, ja rajatutkimukseen sekä tieteen ja tutkimuksen perusperiaatteisiin. Tutustu aiheisiin tarkemmin oppimateriaalit-sivulla.


Johdatusteemat soveltuvat hyvin johdatusaiheiksi, jos suunnittelet kokonaista Raja-kurssia. Tiede ja rajatutkimus-teeman tiede ja tutkimus tutuksi-aihe käy minkä tahansa tutkimuskurssin tai ilmiöviikon alkuun sekä tieteellisen näkökulman tuomiseen opetukseen. Mikä on raja?-teemassa tutustutaan rajan käsitteeseen tarkastelemalla omaa ympäristöä että teoreettisemman tarkastelun kautta.
Raja-aihe voi olla opettajalle tuntematon, minkä vuoksi opettajille on laadittu tukimateriaalia aiheiden 3-4 käsittelyyn.

Tutkimusteemoissa rajoja tutkitaan erilaisista näkökulmista. Valtioiden rajat -teemassa (III) tutustutaan rajoihin mm. valtiollisten rajojen muotoutumisen ja kansallisvaltion näkökulmista, pakolaisuuden, rajaturvallisuuden, valtiottomien kansojen ja kasainvälisen kaupan näkökulmista.

Rajat mielessämme -teemassa (IV) tutkitaan rajojen merkitystä ihmisen identiteetille, tarkastellaan kansallisen historiankirjoituksen ja median keinoja luoda ja ylläpitää rajoja, pohditaan miten muisti ja menneisyys luovat rajoja sekä millaisia rajoja itse luomme mielessämme.

Rajat ja ympäristö -teemassa (V) tutustutaan luonnon rajattomaan luonteeseen mm. luonnossa olevien rajojen, luonnonvarojen ja luonnon hallinnan näkökulmista.

Oppimateriaali sisältää myös valmiita tutkimusaiheita, joita löytyy tee tutkimus-teemasta (IV), joiden avulla oppilaat pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan omaa tutkimusta.


AIHEET SISÄLTÄVÄT VERKKOTEKSTIN JA TEHTÄVIÄ

Jokainen aihe sisältää tutkijan kirjoittaman verkkotekstin. Teksti on muodostettu seuraavalla tavalla.

  • Perustietoa ensimmäisissä kappaleissa.
  • Aihe syvenee kappale kappaleelta.
  • Valitse omalle oppilasryhmällesi sopivat kappaleet ja rajaa oppisisältöä kohderyhmälle sopivaksi. Voit siirtyä suoraan haluamaasi kappaleeseen klikkaamalla kappaleen otsikkoa SISÄLLÖN alta.

Käsitteiden selitteet näet siirtämällä osoittimen käsitteen päälle. Klikkaamalla käsitettä siirryt käsitepankkiin, jonne on listattu kaikki aiheissa esiintyvät käsitteet.

Kuvista suurin osa kuvista on vapaasti käytettävissä, mutta muutamat niistä on tilattuja tai niiden käyttömahdollisuuksia on rajattu. Tarkista siis Tietoa kuvista -sivulta, mikäli haluat käyttää kuvia esimerkiksi omissa töissäsi.

Jokaisen aiheen yhteyteen on kerätty lisätietolinkkejä (uutisia, karttoja, tutkimuksia), joita voidaan hyödyntää esimerkiksi aihepiiriin johdattelussa tai aiheen syventämisessä.

Tehtävät on jaoteltu kolmeen kategoriaan.

TIEDÄPAINIKETiedä-tehtävissä tutustutaan kunkin kappaleen keskeiseen ajatukseen. Tiedä-tehtävät sopivat hyvin kotitehtäviksi ja materiaaliin tutustumisen tueksi. SOVELLAPAINIKESovella-tehtävissä syvennetään opittua tietoa ja pyritään ymmärtämään aihe osana laajempaa kokonaisuutta. Useissa tehtävissä hyödynnetään sähköisiä työkaluja ja aineistoja. TUTKIPAINIKETutki-tehtävissä tehdään oikeita tutkimuksia. Tutkimusten laajuudet vaihtelevat yhden oppitunnin mittaisista tutkimuksista 3–5 tunnin mittaisiin projekteihin.

Tutustu tutkijoihin -sivulla pääsee tutustumaan materiaalia valmistaneisiin tutkijoihin, heidän opinto- ja työtaustoihinsa sekä kiinnostuksen kohteisiinsa. Tutkijaesittelyiden tarkoitus on auttaa oppilaita hahmottamaan erilaisia urapolkuja ja mahdollisuuksia tieteen ja tutkimuksen parissa.

© RajatOn 2017