RajatOn-hankkeesta

United-Kingdom-icon

RajatOn-hanke käynnistyi toukokuussa 2014 ja se loppuu syksyllä 2015. Hankkeessa kehitetään verkko-oppimateriaalia koulujen tiedekasvatustunneille. Materiaalit on suunnattu rajojen ja raja-alueiden tutkimiseen, ja ne ovat ilmaisia ja vapaasti käytettävissä.

RajatOn-hankkeen tavoitteena on edistää tiedekasvatusta yhteiskunta- ja luonnontieteissä. Hankkeessa kehitettävät materiaalit auttavat lapsia ja nuoria ymmärtämään ajankohtaisia globaaleja ilmiöitä niin, että he pystyvät yhdistämään ne jokapäiväiseen elämäänsä ja asuinympäristöönsä.

RajatOn-hanke käyttää avainkäsitteenään rajaa, joka on yksi maantieteen ja yhteiskuntatieteiden peruskäsitteistä. Rajan käsite yhdistetään perinteisesti fyysisiin (esim. joki tai vuoristo) tai hallinnollisiin rajoihin (esim. valtion tai kunnan rajat), mutta rajat voivat olla myös käsitteellisiä tai mentaalisia rajoja, joilla ihminen luokittelee ympäröivää maailmaansa ja määrittää omaa paikkaansa siinä. Hankkeessa luotavan materiaalin ydiajatuksena on tuoda esiin rajojen sosiaalinen ja muuttuva luonne.

Hankkeessa houkutellaan erilaisia oppijoita tieteen ja tutkimuksen pariin. Materiaalin ydinajatuksena on, että lapset ja nuoret oppivat tunnistamaan, tulkitsemaan ja kyseenalaistamaan ympäristössä olevia rajoja.

Hanke tutustuttaa oppilaat erilaisiin tutkimusmenetelmiin ja -prosesseihin, oman aineiston keräämiseen ja valmiiden digitaalisten aineistojen (esimerkiksi paikkatietoaineistojen ja arkistojen) hyödyntämiseen. Oppimateriaaliin sisältyvät tehtävät kehittävät oppilaiden tiedonhaku- ja medialukutaitoa, sekä taitoa hyödyntää verkkopohjaisia työkaluja (karttasovelluksia, paikkatietopalveluita, mindmap- ja esitystyökaluja) oppimisen välineenä.

Yhteistyökoulut

Kuhalan koulu, Forssa
Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu
Lappeenrannan lyseon lukio
Pervomajskojen koulu (Viipurin piiri, Venäjä)
Turun Suomalaisen Yhteiskoulun Lukio
Kalannin koulu, Uusikaupunki

Mainokset