Kuvaus sivustosta (metatietokortti)

Kuva: meta
WWW-osoite: https://rajatontatiedekasvatusta.wordpress.com
Nimi: RajatOn | Tutkitaan rajoja ja raja-alueita
Kuvaus: RajatOn-sivusto sisältää oppimateriaalia rajojen ja raja-alueiden tutkimiseen. Oppimateriaali on suunnattu peruskoulun 5-9-luokkalaisille ja lukiolaisille. Materiaalin tarkoituksena on innostaa oppilaita tieteen ja tutkimuksen pariin sekä edistää heidän taitojaan tunnistaa, tutkia ja kyseenalaistaa ympäristössä olevia rajoja. Materiaalissa rajat käsitetään niin fyysisinä rajoina (mm. valtion rajat) kuin sosiaalisina, käsittellisinä ja mentaalisina rajoina. Materiaalit soveltuvat hyvin tutkivaan ja ilmiöpohjaiseen oppimiseen sekä oppiaineiden väliseen yhteistyöhön. Materiaali tutustuttaa oppilaat erilaisiin tutkimusmenetelmiin ja -prosesseihin, oman aineiston keräämiseen ja valmiiden digitaalisten aineistojen hyödyntämiseen. Oppimateriaaliin sisältyvät tehtävät kehittävät oppilaiden tiedonhaku- ja medialukutaitoa sekä taitoa hyödyntää verkkopohjaisia työkaluja oppimisen välineenä.
Asiasanat: eheyttäminen (vapaa) , ilmiöpohjainen (vapaa) , oppiaineiden (vapaa) , oppiminen, (vapaa) , raja-alueet (yso) , rajat (yso) , rajatutkimus, (vapaa) , tiede (ilmiöt) (yso) , tiede — popularisointi (yso) , tiedekasvatus (yso) , tieteet (lre) , tutkimus (yso) , tutkimus (lre) , tutkiva (vapaa)
Maksullinen/Maksuton: Maksuton
Oikeudet: Turun yliopisto
Tekijä: ;;Turun yliopisto, Maantieteen ja geologian laitos
Aineiston kieli: fi
Muu tekijä: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Etelä-Karjala-instituutti
Julkaisija: Turun yliopisto, Maantieteen ja geologian laitos ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Etelä-Karjala-instituutti
Kohderyhmän ikä: 10-19
Julkistamisaika: 03.10.2014
Koulutusaste: lukiokoulutus perusopetus
Koulutusala: Aktiivinen kansalaisuus (lukiokoulutus) Biologia (lukiokoulutus) Biologia ja maantieto (perusopetus) Historia (lukiokoulutus) Historia (perusopetus) Ihminen ja teknologia (perusopetus) Ihmisenä kasvaminen (perusopetus) Kestävä kehitys (lukiokoulutus) Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys (perusopetus) Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus (lukiokoulutus) Maantiede (lukiokoulutus) Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys (perusopetus) Teknologia ja yhteiskunta (lukiokoulutus) Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta (perusopetus) Viestintä ja mediataito (perusopetus) Viestintä- ja mediaosaaminen (lukiokoulutus) Yhteiskuntaoppi (lukiokoulutus) Yhteiskuntaoppi (perusopetus) Ympäristö- ja luonnontieto (perusopetus) Äidinkieli (perusopetus)
Esi- ja perusopetuksen aste: 5. luokka 6. luokka 7. luokka 8. luokka 9. luokka. lukio
Materiaalin laji: Harjoitus Opas Tietolähde Verkkotiedonhaku ja -käsittely
Laajuus: Laaja kokonaisuus, jota voidaan hyödyntää osina
Roolit: Oppilas, Opettaja

Muokattu Linkkiapajan kuvauksesta.
Kuvauksen RajatOn-materiaalista löydät linkkiapajan materiaalipankista.

© RajatOn 2015

Mainokset