Rajat lähiympäristössämme


TIEDÄPAINIKESOVELLAPAINIKETUTKIPAINIKE

Rajaaminen on ihmiselle arkipäiväistä toimintaa, ja siksi emme yleensä kiinnitä siihen huomiota. Voimme löytää lähiympäristöstä silmin havaittavia – näkyviä rajoja, mutta vielä enemmän lähiympäristöstä löytyy näkymättömiä rajoja. Millaisia nämä rajat ovat? Miten ne ovat syntyneet? Miksi on tärkeää osata tunnistaa ja tutkia rajoja?

 1. Näkyviä rajoja
 2. Näkymättömiä rajoja
 3. Katoavatko rajat?
 4. Lue lisää

1. Näkyviä rajoja

Lähiympäristön rajojen tarkkailun voi aloittaa omasta koulusta. Koulussa rajoja luo koulunrakennus. Ovi ja seinät rajaavat luokan koulun muista tiloista. Koulun pihaa saattaa puolestaan rajata aita, pensasistutukset tai muut rakennukset. Pihalle on rajattu alueita leikkimiseen, pelaamiseen, oleskeluun ja pyörien säilyttämiseen. Voimme havaita nämä rajat silmin, siksi niitä kutsutaan näkyviksi rajoiksi.

Kuva 2: Koulun pihalta löytyy sekä näkyviä että näkymättömiä rajoja. Millaisia rajoja on oman koulusi pihalla? Miten itse rajaat pihaa mielessäsi? (Kuva: LOCI maisema-arkkitehdit Oy / Betoni-lehti 1/14).

Kuva 1. Kuvassa on Saunalahden koulu Espoossa. Millaisia rajoja löydät koulun pihalta? Millaisia rajoja on oman koulusi pihalla? (Kuva: LOCI maisema-arkkitehdit Oy / Betoni-lehti 1/14).

Koulun tai kodin lähimaastosta löytyy lisää näkyviä rajoja. Tällaisia ovat esimerkiksi ekosysteemien (kuten metsän ja vesistön) tai maankäyttömuotojen (kuten puiston ja tien) väliset rajat. Ihminen merkitsee maastoon hallinnollisten alueiden, kuten kuntien ja valtioiden väliset rajat.

Kuva 3: Millaisia näkyviä rajoja kuvissa on? Millaisia näkymättömiä rajoja kuvien rajat synnyttävät? (Kuvat: Teuvo Salmenjoki / Vastavalo, Erja Laakkonen / Vastavalo, Inga Wirén / Vastavalo, Pasi Salminen / Liikennevirasto).

Kuva 2. Millaisia näkyviä rajoja kuvissa on? (Kuvat: Teuvo Salmenjoki / Vastavalo, Erja Laakkonen / Vastavalo, Inga Wirén / Vastavalo, Pasi Salminen / Liikennevirasto).

Sivun alkuun ⇑


2. Näkymättömiä rajoja

Mikä merkitys on näkyvillä rajoilla? Miksi niihin pitäisi kiinnittää huomiota? Näkyvät rajat luovat näkymättömiä rajoja, jotka vaikuttavat meidän arkeemme. Esimerkiksi kuntaraja määrittelee sen, missä voimme käydä kunnallisessa lääkärissä.

Näkymättömät rajat voivat olla myös mielessämme olevia rajoja, jotka vaikuttavat liikkumiseemme. Jaamme koulun pihaa, asuinaluettamme tai kotikaupunkiamme mielessämme mieluisiin ja epämiellyttäviin paikkoihin. Vietämme aikaamme tietyissä paikoissa ja vältämme toisia.

Lähiympäristön näkymättömiä rajoja ovat myös rajat, joita teemme ihmisten välille, kun luokitellemme heitä ryhmiin tiettyjen ominaisuuksien, kuten iän, etnisyyden, harrastusten tai roolien perusteella. Me muodostamme näkymättömiä rajoja joka päivä, mutta myös rikomme niitä.

Kuva 1. Millaisia näkymättömiä rajoja kuvista löytyy? (Kuvat: iClipart.com)

Kuva 3. Millaisia näkymättömiä rajoja voi löytää koulusta? (Kuvat: iClipart.com).

Sivun alkuun ⇑


3. Katoavatko rajat?

Lähiympäristöllä on meihin suuri vaikutus. Sen kautta muodostamme käsityksen itsestämme; mihin paikkaan ja ihmisryhmiin tunnemme kuuluvamme. Internet muuttaa lähiympäristöämme, koska sen avulla voimme ylittää lähiympäristön näkyvät rajat ja siirtyä ns. virtuaalitilaan [1]. Voidaankin sanoa, että internet ja teknologia monella tapaa hävittävät rajoja ihmisten ja paikkojen välillä. On mahdollista, että fyysisen lähiympäristön ja siellä vietetyn ajan merkitys vähenee, jos vietämme entistä enemmän aikaa verkossa [2].

Kuva 4: Internet on tuonut mukanaan uusia työtapoja kouluihin. Miten kouluissa ylitetään rajoja internetin avulla? Kuva: Brad Flickinger / School Technology.org

Kuva 4: Internet on tuonut mukanaan uusia työtapoja kouluihin. Miten kouluissa ylitetään rajoja internetin avulla? Kuva: Brad Flickinger / School Technology.org

Käsitteitä: Lähiympäristö, ekosysteemi, maankäyttömuoto, hallinnollinen raja, etnisyys, virtuaalitila, virtuaalinen raja. Lisää käsitteitä löydät käsitepankista.

Sivun alkuun ⇑


4. Lue lisää

Ekosysteemien ja maankäyttömuotojen välinen raja


Tekstissä käytetyt lähteet:

[1] Niemi, H. &J. Multisilta (2014). Rajaton luokkahuone. PS-Kustannus, Jyväskylä.
[2] Cantell, H., S. Tani & H. Rikkinen (2007). Maailma minussa – minä maailmassa: maantieteen opettajan käsikirja. Helsingin yliopistopaino, Helsinki.

Tekijät: Krista Koskelo ja Virpi Kaisto (2014)

Sivun alkuun ⇑


Tehtävät

TIEDÄPAINIKESOVELLAPAINIKETUTKIPAINIKE

TIEDÄ

TIEDÄPAINIKE

1. Mitä sinulle tulee mieleen sanasta raja?

2. Mitä tarkoittaa näkyvä raja? Entä näkymätön raja? Keksi molemmista oma esimerkki.

3. Internetin sanotaan hävittävän rajoja ihmisten ja paikkojen välillä. Mitä tämä mahtaa tarkoittaa?

4. Entä, jos rajoja ei olisi, miten se vaikuttaisi elämiseen? Pohdi rajattoman maailman etuja ja haittoja.

Sivun alkuun ⇑


SOVELLASOVELLAPAINIKE

1. Oman koulun näkyvät ja näkymättömät rajat

Keskustelkaa pienissä ryhmissä / luokassa.

 • Millaisia näkyviä rajoja koulustanne löytyy?
 • Millaisia näkymättömiä rajoja koulustanne löytyy?
 • Kuka päättää rajoista / luo rajoja?
 • Mitä seuraa rajojen ylittämisestä?
 • Mitä jos rajoja ei olisi? Miten se vaikuttaisi elämään koulussa tai oppimiseen?

2. Mielikuvakartta koulun pihalla olevista rajoista

Millaisia näkyviä ja näkymättömiä rajoja on koulusi pihalla sinun mielestäsi? Piirrä mielikuvakartta koulusi pihasta ja siellä olevista näkyvistä ja näkymättömistä rajoista.

Mielikuvakartta tarkoittaa omassa mielessäsi olevaa kuvaa tai karttaa koulun pihasta. Kartta tehdään tyhjälle paperille, jolle voit sekä piirtää että kirjoittaa. Voit lisätä kartalle merkintöjä siitä, missä viihdyt ja missä et viihdy, mitä pihalla tehdään ja ketä oleskelee missäkin päin pihaa. Jokaisen ihmisen mielikuvakartta on erilainen, piirrä siis koulun piha rohkeasti juuri sellaisena kuin sinä sen mielessäsi näet.

Klikkaa kuva suuremmaksi

Esimerkki viidesluokkalaisen Essin tekemästä sarjakuvasta.

3. Rajasarjis

Laadi sarjakuva näkyvästä tai näkymättömästä rajasta lähiympäristössäsi. Ohjeita sarjakuvan tekemiseen löydät täältä.

4. Maailma ilman rajoja

Millainen maailma olisi ilman rajoja? Mihin erilaisia rajoja tarvitaan vai tarvitaanko niitä? Kirjoita 1-2 sivun pohdinta aiheesta.

Sivun alkuun ⇑


TUTKI

1. Miten rajat näkyvät kartoilla?

TUTKIPAINIKE

Maastokartat, peruskartat (käytä apuna paperikarttoja; maantiedon oppikirjojen karttoja, karttakirjoja).

 • Millaisia rajoja kartalla kuvataan?
 • Missä rajoja kulkee?
 • Missä valtioiden ja luonnon rajat ovat yhteneväiset? Missä eivät?

Teemakartat (käytä apuna paperikarttoja; maantiedon oppikirjojen karttoja, karttakirjoja, Globalis -sivuston karttoja).

 • Millaisia rajoja kartalla kuvataan?
 • Millaisia mielikuvia ne välittävät suomalaisista ja muiden valtioiden / alueiden ihmisistä?
 • Selvittäkää, mihin karttojen tiedot perustuvat, ovatko ne luotettavia ja millaisia stereotypioita ne voivat tukea / synnyttää?

2. Miten luomme mielessämme rajoja lähiympäristöön?

Tässä tehtävässä lähdetään tutkimaan omassa mielessä olevia rajoja ja sitä, miten rajat vaikuttavat liikkumiseen lähiympäristössä. Merkitään kartalle paikkoja omasta
lähiympäristöstä.; omia mielipaikkoja; paikkoja, jotka ovat epämieluisia tai
pelottavia; ja paikkoja, joissa haluaisit käydä.

Välineet: tietokone / tablet, nettiyhteys, kaupungin paperikartta tai GoogleMaps karttapalvelu (Gmail-tunnukset), muistiinpanovälineet

Tutkimuksen kulku:

Tehkää työ 2-3 hengen ryhmissä.

Vaihe 1: Selvitä opettajalta, vietkö paikat yhteiselle paperikartalle vai interaktiiviselle kartta-alustalle (esim. GoogleMaps). Valitse seuraavaksi vaihe 2a, jos teet paperikartalle tai vaihe 2b, jos teet GoogleMapsiin.

Vaihe 2a (Paperikartta): Kiinnittäkää kartalle sinitarralla erivärisiä nuppineuloja, nappeja tai helmiä kuvaamaan sitä, millaisena tietyt paikat koette. Voitte myäs kirjoittaa esim. maalarinteipillä, miksi valitsitte kyseiselle paikalle juuri sen värin. Merkitkää seuraavanlaisia paikkoja:

 • Kivoja, viihtyisiä paikkoja (vihreä)
 • Pelottavia, epämieluisia paikkoja (punainen)
 • Paikkoja, joissa haluaisit käydä (valkoisella)
 • Paikkoja, joista olet kuullut jotain epämieluista/mieluista (mustalla)
 • Muita paikkoja, mitä? (sinisellä)

Vaihe 2b (GoogleMaps): Luo gmail-tunnukset. Tämän jälkeen opettaja antaa osoitteen, josta pääset yhteiselle kartta-alustalle ja ryhmän, johon merkitset omat
paikkanne. Valitse oma ryhmäsi aktiiviseksi ja sulje muut tasot. Etsi oma kotikaupunkisi kartalta. Lisää kartalle seuraavanlaisia paikkoja:

paikkamerkinnän luominen googlemapsissa

Paikkamerkinnän luominen GoogleMapsissa. Klikkaa kuva suuremmaksi.

 • Kivoja, viihtyisiä paikkoja (vihreä)
 • Pelottavia, epämieluisia paikkoja (punainen)
 • Paikkoja, joissa haluaisit käydä (valkoisella)
 • Paikkoja, joista olet kuullut jotain epämieluista/mieluista (mustalla)
 • Muita paikkoja, mitä? (sinisellä)

Vaihe 3. Keskustelu

 • Millaisia kokemuksia liittyy mieluisiin paikkoihin / epämieluisiin paikkoihin?
 • Keskittyvätkö, mieluista/ epämiuluista paikat tiettyille alueille?
 • Mitkä tekijät voivat vaikuttaa mielikuviin paikoista, joista sinulla ei ole omakohtaista kokemusta?
 • Miten omat mielikuvat / kokemukset rajaavat liikkumistasi?
 • Valitkaa myös muiden ryhmien tasot aktiiviseksi.
 • Tehkää ryhmän kanssa yhteenveto kartalla olevista
  kohteista ja niiden sijoittumisesta.

Tekijät: Krista Koskelo & Virpi Kaisto (2014)

« Siirry Oppimateriaalit-sivulle Sivun alkuun ⇑

© RajatOn 2015Creative Commons -lisenssi

Mainokset