Rajat lähiympäristössämme – vinkkejä ja vastauksia tehtäviin


Tänne on koottu pohjatietoa ja vinkkejä tehtävien / opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen, jotta oppilaille suunnatut ohjeistukset on pystytty pitämään yksinkertaisina. Vastauksia ja vinkkjeä tehtäviin on niiltä osin, kun se on nähty tarpeelliseksi.

TIEDÄPAINIKESOVELLAPAINIKETUTKIPAINIKE

 

 

 

 


TIEDÄ

 1. Mitä sinulle tulee mieleen sanasta raja?

Vinkki: Tätä tehtävää voit käyttää apuna esimerkiksi oppilaiden aktivoimiseen tunnin alussa. Kannusta oppilaita keskusteluun ja ohjaa keskustelua kyselemällä.Tehkää taululle mindmap tai käyttäkää sähköisiä mindmap-työkaluja (Bubbl) / pikakyselyitä.

2. Mitä tarkoittaa näkyvä raja? Entä näkymätön raja? Keksi molemmista oma esimerkki.

Vinkki: Tehkää taululle tai esim. PowerPointilla taulukko oppilaiden esimerkeistä.

Vastaus: Näkyvällä rajalla tarkoitetaan rajaa, jonka pystyy silmin näkemään. Tällaisia rajoja ovat esimerkiksi

  • ekosysteemien väliset rajat, kuten metsän ja pellon välinen raja (tällaiset raja-alueet voivat olla biodiversiteetiltään runsaita reunavaikutuksen vuoksi).
  • maankäyttömuotojen (maatalous, metsätalous, asuminen, teollisuus, virkistys, suoja-alueet, liikenne) väliset rajat (esim. puiston ja liikenteen/asumisen väliset rajat). Reunavaikutus voi olla myös negatiivista. Ks. tarkemmin käsitepankista.
  • Hallinnoliset rajat, kuten, kuntien tai valtioiden väliset rajat.

Näkymättömällä rajalla tarkoitetaan rajaa, jota ei pysty silmin havaitsemaan. Tällaisia rajoja ovat esimerkiksi

  • Ihmisten rajaaminen ryhmiin – sosiaaliset rajat
  • Kaupunkitilojen raja-alueet: julkisen ja yksityisen tilan raja (kauppakeskus, juna-asema). Kuka saa käyttää? Miten tilaa tulee käyttää? Missä menee raja?
  • Mielen rajat, kuten kaupunkitilan jakaminen turvattomiin ja turvallisiin, mieluisiin ja epämieluisiin paikkoihin, identiteetin määrittäminen suhteessa toisiin – tehdään rajanvetoja itsensä ja muiden välillä.

Sivun alkuun


SOVELLA

1. Oman koulun näkyvät ja näkymättömät.

Vinkki:Tässä voi tuoda esiin mm. että kaikki kuuluvat ainakin osaksi omaa luokkaa. Voitte yhdessä pohtia: miten tämä ryhmä on luotu? Millaisia ongelmia voi syntyä, kun joku muu päättää mihin ryhmään kukin kuuluu? Keskustelkaa, miten tärkeää on, että jokainen tuntee kuuluvansa omaan luokkaan. Onko teidän tai muilla luokilla tunnuspiirteitä / ominaisuuksia? Millaisiin muihin ryhmiin oppilaat tuntevat kuuluvansa ja millä perusteella (esim. harrastukset, kaveriporukat)?

3. Rajasarjis

Klikkaa kuva suuremmaksi

Vinkki: Tutustu oppilaille suunnattuihin sarjakuvan teko-ohjeisiin tästä. Samalta sivulta tai tästä löydät ohjeita opettajalle.

 

Sivun alkuun


TUTKI

1. Tutki erilaisia karttoja

Vinkki 1: Tutustu globalis-sivuston tilastoihin etukäteen. Tarkastelkaa tilastoja yhdessä tai oppilaat voivat tutkia niitä myös itsenäisesti.

Vastauksia: Maastokartoilla kuvataan fyysisiä, näkyviä rajoja. Ne voivat olla valtioiden välisiä rajoja/ kuntarajoja tai muita hallinnollisia rajoja. Lisäksi maastokartoilla näkyy luonnon rajoja (esim. pinnanmuotojen välisiä rajoja).

Huom! Yläluokkalaisten/lukiolaisten kanssa voi keskustella siitä, että nämä rajat ovat myös käsitteellisiä, sillä ne on puheessa luotuja. Esimerkiksi valtioiden välinen raja on valtioiden välinen sopimus siitä, mitkä kuuluvat millekin maalle. Samoin luonnon rajat ovat ihmisen puheessa luomia, sillä määrittelemme esim. tietyn alueen metsäksi sen ominaisuuksien perusteella ja nimeämme sen metsäksi. Tämä voi olla oppilaille vaikea ymmärtää, mutta mikäli tämä nousee esiin sitä voidaan myös käsitellä.

Teemakartoilla: rajat ovat useimmiten käsitteellisiä perustuen jonkun tekemään luokitukseen. Karttoihin voi liittyä monia ongelmia? Esim. koska niiden tarkoitus on kuvata jotakin ilmiötä / asiaa, ne välittävät lukijalleen tiettyä mielikuvaa jostakin asiasta. Kartta voi perustua tilastotietoon mutta myös laadulliseen tietoon. Joka tapauksessa kartta on aina yleistys, jostakin aiheesta, jolloin siihen sisältyy aina virheitä.

2. Mieleni rajat

Valmistelut: Hanki tarvittavat välineet tietokone / tablet, nettiyhteys ja tutustu GoogleMaps karttapalveluun ja Gmail-tunnusten  luomiseen. Voit vaihtoehtoisesti tulostaa kaupungin paperikartan ja ohjata oppilaita kiinnittämään sinitarralla erivärisiä helmiä kartalle kuvaamaan heidän lempipaikkoja, pelottavia paikkoja jne.

Työohjeet: Mieleni rajat (Google slides), Mieleni rajat (PDF)

Vinkki: Muista panostaa yhteenvetoon ja tuoda lopussa oppilaille selvästi esiin, että kun oppilas merkitsee tietyt paikat mukaviksi, pelottaviksi jne. hän rajaa mielessään paikkoja niihin liittyvien ominaisuuksien, maineen, omien/ kaverin kokemuksien perusteella. Tällä tavalla hän tekee mentaalisia rajoja.

 

Sivun alkuun

Mainokset