Mikä on RajatOn-materiaali?

RajatOn-materiaali on suunnattu peruskoulun 5–9-luokkalaisille ja lukiolaisille sekä kaikille rajoista ja niiden tutkimisesta kiinnostuneille.

Materiaalin aiheet liittyvät erilaisten – niin silmin havaittavien kuin sopimuksen varaisten tai mielessä luotujen – rajojen tutkimiseen.

Raja-aihe on monitieteinen ja siksi se soveltuu hyvin monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin ja oppiaineiden väliseen yhteistyöhön. RajatOn-materiaalissa pyritään rakentamaan luonteva yhteistyö yhteiskuntatieteiden ja luonnontieteiden välille.

OPPIMATERIAALIN AIHEET ON JAETTU KUUTEEN TEEMAAN

Materiaali on jaettu johdatusteemoihin (I-II) ja tutkimusteemoihin (III-VI). Johdatusteemoissa tutustutaan rajan käsitteeseen, ja rajatutkimukseen sekä tieteen ja tutkimuksen perusperiaatteisiin.
Johdatusteemat soveltuvat hyvin johdatusaiheksi, jos suunnittelet kokonaista Raja-kurssia. Tiede ja tutkimus tutuksi -aihe käy minkä tahansa tutkimuskurssin alkuun tai tieteellisen näkökulman tuomiseen opetukseen.
Raja-aihe voi olla opettajalle tuntematon, minkä vuoksi opettajlle on laadittu tukimateriaalia aiheiden 3-4 käsittelyyn.

 

Tutkimusteemoissa rajoja tutkitaan eri ilmiöiden näkökulmasta. Valtioiden rajat -teemassa tutustutaan rajoihin mm. vallankäytön, pakolaisuuden, rajaturvallisuuden, valtiottomien kansojen ja kansainvälisen kaupan näkökulmista.

Rajat mielessämme -teemassa tutkitaan rajojen merkitystä ihmisen identiteetille, tarkastellaan kansallisen historiankirjoituksen ja median keinoja luoda ja ylläpitää rajoja sekä pohditaan, miten muisti ja menneisyys luovat rajoja.

Rajat ja ympäristö -teemassa tutustutaan luonnon rajattomaan luonteeseen mm. luonnossa olevien rajojen, luonnonvarojen ja luonnon hallinnan näkökulmista.

Oppimateriaali sisältää myös valmiita tutkimusaiheita, joiden avulla oppilaat pääsevät suunnittelemaan ja toteuttamaan omaa tutkimusta.

 

AIHEET SISÄLTÄVÄT VERKKOTEKSTIN JA TEHTÄVIÄ

Jokainen aihe sisältää tutkijan kirjottaman verkkotekstin. Verkkoteksti on jaettu kappaleisiin niin, että ensimmäiset kappaleet tarjoavat perustietoa aiheesta ja soveltuvat nuoremmille oppilaille. Aihe syvenee kappale kappaleelta. Näin ollen voit valita omalle oppilasryhmällesi sopivat kappaleet ja rajata oppisisältöä kohderyhmälle sopivaksi. Voit siirtyä suoraan haluaamaasi kappaleeseen klikkaamalla kappaleen otsikkoa SISÄLLÖN alta.

Tekstissä esiintyvien keskeisten käsitteiden selitteet näet siirtämällä osoittimen käsitteen päälle. Klikkaamalla käsitettä siirryt käsitepankkiin, jonne on lisattu kaikki aiheissa esiintyvät käsitteet.

Verkkoteksteissä on käytetty kuvia. Suurin osa kuvista on vapaasti käytettävissä, mutta muutamat niistä on tilattuja tai niiden käyttömahdollisuuksia on rajattu. Tarkista siis Tietoa kuvista -sivulta, mikäli haluat käyttää kuvia esimerkiksi omissa töissäsi.

Jokaisen aiheen yhteyteen on kerätty lisätietolinkkejä (uutisia, karttoja, tutkimuksia), joita voidaan hyödyntää esimerkiksi aihepiiriin johdattelussa tai aiheen syventämisessä.

Aiheeseen sisältyy tehtäviä, jotka on jaoteltu kolmeen kategoriaan: Tiedä, Sovella ja Tutki. Kategorioiden sisällä tehtävät on järjestetty niin, että ensimmäinen tehtävä on helpoin ja viimeinen haastavin.

TIEDÄPAINIKETiedä-tehtävissä tutustutaan kunkin kappaleen keskeiseen ajatukseen. Tiedä-tehtävät sopivat hyvin kotitehtäviksi ja materiaaliin tutustumisen tueksi. SOVELLAPAINIKESovella-tehtävissä syvennetään opittua tietoa ja pyritään ymmärtämään aihe osana laajempaa kokonaisuutta. Useissa tehtävissä hyödynnetään sähköisiä työkaluja ja aineistoja. TUTKIPAINIKETutki-tehtävissä tehdään oikeita tutkimuksia. Tutkimusten laajuudet vaihtelevat yhden oppitunnin mittaisista tutkimuksista 3–5 tunnin mittaisiin projekteihin.

Tutustu tutkijoihin -sivulla pääsee tutustumaan materiaalia valmistaneisiin tutkijoihin, heidän opinto- ja työtaustoihinsa sekä kiinnostuksen kohteisiinsa. Tutkijaesittelyiden tarkoitus on auttaa oppilaita hahmottamaan erilaisia urapolkuja ja mahdollisuuksia tieteen ja tutkimuksen parissa.

© RajatOn 2015