Tehtäväkategoriat

 TIEDÄPAINIKE Tiedä-tehtävissä tutustutaan kunkin aiheen keskeisiin käsitteisiin ja keskustellaan aiheen ymmärtämisen kannalta olennaisista asioista. Tiedä-tehtävät sopivat hyvin kotitehtäviksi ja materiaaliin tutustumisen tueksi.
 SOVELLAPAINIKE Sovella-tehtävissä syvennetään opittua tietoa ja pyritään ymmärtämään aihe osana laajempaa kokonaisuutta. Useissa tehtävissä hyödynnetään sähköisiä työkaluja ja aineistoja.
 TUTKIPAINIKE Tutki-tehtävissä tehdään oikeita tutkimuksia. Tutkimusten laajuudet vaihtelevat yhden oppitunnin mittaisista tutkimuksista 3-5 tunnin mittaisiin projekteihin.

 

 

 

 

 

 

 

Mainokset