OPS 2016

Mitä yhtymäkohtia RajatOn-aiheista ja eri oppiaineista löytyy (OPS 2016)?

KYTKÖKSET PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN

Teemapainike_RajatOn_raja_2 Teemapainike_RajatOn_valtiot_2 Teemapainike_RajatOn_rajat_mielessamme_2 Teemapainike_RajatOn_ymparisto_2

MITÄ OVAT TIEDE JA RAJATUTKIMUS?

1. TIEDE JA TUTKIMUS TUTUKSI
2. MITEN TUTKITAAN RAJOJA?


MIKÄ ON RAJA?

1. RAJAT LÄHIYMPÄRISTÖSSÄMME

Ympäristöoppi 5-6 lk.
lähiympäristö, ympäristötietoisuus,  omien havaintojen tekeminen, turvallisuus, kartat, TUTKIMISEN TAIDOT, ryhmätyöskentely, ympäristön hahmottaminen

Maantieto 7-8 lk.
lähiympäristö, ympäristölukutaito, liikkuminen, turvallisuus,  kartat, kartta- ja geomediataidot, tutkimustaidot, ryhmätyöskentely, argumentointi

Äidinkieli 7-8 lk.
tekstin tuottaminen, omien ajatusten, kokemusten ilmaiseminen, oman ajattelun kielentäminen

2. RAJOJA ON MONENLAISIA

Historia 9lk.
SUOMI,yhteiskunnalliset aatteet, historiallisen tiedon tulkinta, ihmisen TOIMINAN SELITTÄMINEN

Maantieto 9lk.
ympäristölukutaito, maantieteellinen ajattelu, kartat, kartta- ja geomediataidot, tutkimustaidot, ryhmätyöskentely, argumentointi

terveystieto 9 lk.
sosiaalinen terveys, yhteisöihin kuuluvuus, ympäristön, yhteisöjen, kulttuurin & tieto- ja viestintätekniikan merkitys terveydelle ja hyvinvoinnille

VALTIOIDEN RAJAT

1. MUUTTUVAT RAJAT

historia 5-6 lk.
kartta historian lähteenä, karttakuvan muutoksen syyt, historialliset tapahtumat, niiden syyt JA SEURAUKSET

ympäristöoppi 5-6 lk.
kartta, karttakuvan jäsentäminen, suomi, eurooppa, kartta- ja geomediataidot

Historia 7-9 lk.
historiallisen muutoksen analysointi, kartta historian lähteenä, suomi, neuvostoliitto, sodat ja niistä selviytyminen

Maantieto 7-9 lk.
Suomen ja Euroopan karttakuva, kartta- ja geomediataidot, ihmisen toiminnan vaikutukset, tutkimustaidot, alueelliset merkitykset

2. RAJAT OVAT VALLAN MERKKEJÄ

MAANTIEDE 7-9 LK.
MAAPALLON KARTTAKUVA, IHMISET JA KULTTUURIT, KARTTA- JA GEOMEDIATAIDOT

YHTEISKUNTAOPPI 7-9 LK.
YHTEISKUNNAN JA OIKEUSVALTION PERIAATTEEET, YHTEISKUNNAN RAKENTEET JA VALLANKÄYTTÖ

3. RAJA-ALUEET EUROOPASSA
4. KAKSOISKAPUNGIT

5. PAKKOMUUTTAJAT TURVAA HAKEMASSA

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 5-6 LK.
KULTTUURIN MONINAISUUDEN HAHMOTTAMINEN, YHDENVERTAISUUS, YK:N IHMISOIKEUSETIIKKA, SUOMALAISET KULTTUURIVÄHEMMISTÖT, OMIEN NÄKEMYSTEN PERUSTELU

HISTORIA 5-6 LK.
IHMISEN TOIMINNAN MOTIIVIT, HISTORIAN TAPAHTUMINEN SYYT JA SEURAUKSET

yhteiskuntaoppi 5-6 lk.
IHMISOIKEUDET, YHDENVERTAISUUS, YHTEISKUNNAN OIKEUDELLISET PERIAATTEET, MEDIAN ROOLI, SUOMEN ERILAISET KULTTUURIT JA VÄHEMMISTÖT

YMPÄRISTÖOPPI 5-6 LK.
MONIKULTTUURISESSA MAAILMASSA ELÄMINEN, IHMISKUNNAN GLOBAALI HYVINVOINTI, LÄHIYMPÄRISTÖN JA MAAILMAN HAHMOTTAMINEN

elämänkatsomustieto 7-9 lk.
ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus, ajankohtaiset kysymykset, media, kulttuurinen moninaisuus

HISTORIA 7-9 LK.
HISTORIALLISTEN TAPAHTUMIEN SELITTÄMINEN, SUOMI,EUROOPPA, SODAT JA NIIDEN SEURAUKSET

maantiede 7-9 lk.
kulttuurit ja niiden moninaisuus, ihmisoikeudet, geomedia, uutistapahtumien taustat, alueelliset merkitykset, tutkimustaidot, ihmismaantieteelliset ilmiöt

yhteiskuntaoppi 7-9 lk.
eettinen arviointikyky, ihmisoikeudet ja niihin liittyvät kansainväliset sopimukset, ajankohtaisuus, yhteiskunnallinen ymmärrys, median roolin ja merkityksen arviointi

6. PAKKOMUUTTAJIEN SUOJELU JA RAJAT

elämänkatsomustieto 7-9 lk.
ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus, ajankohtaiset kysymykset, media, kulttuurinen moninaisuus

Historia 7-9 lk.
Ihmisoikeudet, nykyisen maailman politiikan juuret, uudenlaiset poliittiset jännitteet, sodat ja niiden seuraukset

maantiede 7-9 lk.
kulttuurit ja niiden moninaisuus, ihmisoikeudet, geomedia, uutistapahtumien taustat, alueelliset merkitykset, tutkimustaidot, ihmismaantieteelliset ilmiöt

yhteiskuntaoppi 7-9 lk.
eettinen arviointikyky, ihmisoikeudet ja niihin liittyvät kansainväliset sopimukset, ajankohtaisuus, yhteiskunnallinen ymmärrys, median roolin ja merkityksen arviointi

7. KANSAT ILMAN VALTIOTA

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 5-6 LK.
suomalaiset kulttuurivähemmistöt, media

HISTORIA 5-6 LK.
IHMISEN TOIMINNAN MOTIIVIT, HISTORIAN TAPAHTUMINEN SYYT JA SEURAUKSET

yhteiskuntaoppi 5-6 lk.
SUOMEN ERILAISET KULTTUURIT JA VÄHEMMISTÖT, LÄHELLÄ OLEVIEN YHTEISÖJEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET, TASA-ARVO, YHDENVERTAISUUS

YMPÄRISTÖOPPI 5-6 LK.
MONIKULTTUURISESSA MAAILMASSA ELÄMINEN, MONIKULTTUURISUUS, IHMISEN TOIMINTA, ALUEELLINEN VIITEKEHYS

elämänkatsomustieto 7-9 lk.
erilaiset kulttuurit ja yhteisöt, ajankohtaiset kysymykset, media

Historia 7-9 lk.
Arkielämän historia ja tämän päivän juuret, kulttuurien merkitys identiteetin rakentamisessa

Maantieto 7-9 LK
Kulttuurit Suomessa ja maailmalla, ihmisoikeudet, tutkimustaidot

Yhteiskuntaoppi 7-9 lk.
vähemmistöryhmät, yhteisöt, yhteiskunnallinen toiminta ja päätöksenteko, vallankäyttö, eettinen arviointikyky, median roolin ja merkityksen arviointi

8. RAJOJA TURVAAMASSA

YhteiskuntaoppI 5-6 LK.
TURVALLISUUS, AMMATIT, YHTEISÖJEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

YMPÄRISTÖOPPI 5-6 LK.
lIIKKUMINEN, TEKNOLOGIA, MAAILMAN HAHMOTTAMINEN, KARTTA- JA GEOMEDIATAIDOT

ÄIDINKIELI 5-6 LK.
TEKSTIN TUOTTAMINEN, MEDIA, TIEDON HANKINTA, LÄHTEIDEN KÄYTTÖ, VERKOSSA TOIMIMINEN

maantiede 7-9 lk.
liikkuminen, turvallisuus, teknologia, kartta- ja geomediataidot, ihmisten elämä suomessa ja Euroopassa

yhteiskuntaoppi 7-9 lk.
euroopan unioni, sopimukset, päätöksenteko

äidinkieli 7-9 lk.
tekstien tuottaminen, tvt, tiedon esittäminen, hallinta ja eettinen viestintä

9. KAUPAA YLI RAJOJEN

YHTEISKUNTAOPPI 5-6 LK.
OMAT KULUTUSVALINNAT, VASTUULLINEN KULUTTAMINEN, TALOUDELLINEN TOIMINTA, YHTEISÖJEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

YMPÄRISTÖOPPI 5-6 LK.
KESTÄVÄ KEHITYS, ALUEELLINEN VIITEKEHYS, tvt JA tiedon hankinta, käsittely & esittäminen

maantieto 7-9 lk.
globalisaatio, kestävä kehitys, vastuullinen kansalaisuus, omat kulutusvalinnat, luonnonvarat, elinkeinot, alueellinen viitekehys, kulttuurit

matematiikka 7-9 lk.
tietojen käsittely, analysointi ja kriittinen tulkinta, tilastot, tilastolliset tunnusluvut, matematiikan soveltaminen muissa oppiaineissa ja yhteiskunnassa, tvt

Yhteiskuntaoppi 7-9 LK.
Talouden perusteet ja toiminta, kansainväliset sopimukset, vastuullinen kuluttaminen, kestävä kehitys, vastuullinen kuluttaminen, kulttuurit

RAJAT MIELESSÄMME

1. RAJAT, IDENTITEETTI JA ETNISYYS

2. LASTEN JA NUORTEN MAAILMANKUVA

elämänkatsomustieto 5-6 lk.
oma kulttuuri, muut kulttuurit, tietämisen, uskomisen ja luulemisen merkitykset, omat näkemykset, niiden erittely ja perusteleminen

ympäristöoppi 5-6 lk.
maailmankuva, maapallon karttakuva, kartta, maailman hahmottaminen, kartta- ja geomediataidot, monikulttuurisessa maailmassa eläminen, tutkimisen taidot

elämänkatsomustieto 7-9 lk.
maailmankuva, kulttuurit

maantiede 7-9 lk.
maapallon karttakuva, kulttuurit, maantieteellinen ajattelutaito, ihmiset, mentaalikartta, uutiset, kartta- ja geomediataidot, tutkimustaidot

3. MEDIA JA RAJAT

yhteiskuntaoppi 5-6 lk.
median rooli ja merkitys arjessa ja yhteiskunnassa

Ympäristöoppi 5-6 lk.
maailmankuva, uutiset, alueellinen viitekehys, aluetasot, oman ympäristön hahmottaminen, tutkimisen taidot, kartta- ja geomediataidot, Tvt JA tiedon hankinta, käsittely ja esittäminen

äidinkieli 5-6 lk.
tekstien tulkinta ja tuottaminen, media, tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyys

Maantieto 7-9lk.
maailman hahmottaminen, maantieteellinen ajattelu, alueelliset merkitykset, uutiset, karttakuva, tutkimustaidot, kartta- ja geomediataidot

Yhteiskuntaoppi 7-9lk.
median rooli, mediataidot

ÄidinkielI 7-9lk.
mediatekstien tulkinta, lähteiden käyttö ja arviointi

4. KANSALLINEN HISTORIANKIRJOITUS RAJOJA LUOMASSA

elämänkatsomustieto 5-6 lk.
suomalainen kulttuuriperintö, katsomuksellinen & kulttuurinen yleissivistys

Historia 5-6 lk.
historian tiedonala, tiedon hankkiminen menneisyydestä, erilaiset historian lähteet, tulkinnanvaraisuus, oman yhteisön historia, merkitysten yksilöllisyys, tulkintojen muuttuvuus

kuvataide 5-6 lk.
historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutus taiteeseen

Äidinkieli 5-6 lk.
Oma ja muiden kulttuurit, kansanperinteen lajit, kielellisen kulttuurin tuntemus

Historia 7-9lk
historia tiedonalana, tiedon hankkiminen menneisyydestä, kansallinen identiteetti, suomalainen kulttuuri, historiallisten tulkintojen selittäminen

kuvataide 7-9 lk.
taiteen merkitys yhteisölle ja yhteiskunnalle historian ja kulttuurin näkökulmasta

Äidinkieli 7-9lk
Kansanperinne, kulttuuri, suomalainen kirjallisuus,
Kirjallisuuden ja kulttuurin merkitys, suomen kielen kulttuuritausta, kulttuuridentiteetti

5. MENNEISYYS, MUISTI JA RAJAT

Historia 5-6lk
tiedon hankkiminen menneisyydestä, oman yhteisön ja perheen historia, historiallisten tulkintojen selittäminen, merkitysten yksilöllisyys, tulkintojen muuttuvuus

Historia 7-9lk
tiedon hankkiminen menneisyydestä, oman perheen ja lähialueen historia, sodista selviytyminen, syyt historiallisille tapahtumille


RAJAT JA YMPÄRISTÖ

1. IHMINEN JA YMPÄRISTÖ

elämänkatsomustieto 5-6 lk.
luontokäsitykset, vastuun kantaminen luonnosta, oman luonnon ja ihmisen tulevaisuus, kestävä kehitys, kulttuurinen yleissivistys

Ympäristöoppi 5-6 lk.
ympäristön tutkiminen, Ympäristötietoisuus, eliöt ja elinympäristöt,  ihmisen toiminnan vaikutukset, KOTISEUDUN YMPÄRISTÖT, LUONNON JA KULTTUURIEN MONINAISUUDEN ARVOSTAMINEN, tutkimisen taidot, kestävä kehitys, vastuullinen toiminta

Biologia 7-9.lk
ympäristötietoisuus ja luontosuhde, ekosysteemipalvelut, ihmisen ja luonnonympäristön vuorovaikutus

elämänkatsomustieto 7-9 lk.
ihmisen ja luonnon suhde, ympäristöetiikka

Maantieto 7-9 lk.
lähiympäristö, ihmisen toiminnan ja luonnon vuorovaikutuksen ymmärtäminen, ympäristölukutaito, luonnon arvostaminen

Äidinkieli 7-9 lk.
tekstin tuottaminen, omien ajatusten, kokemusten ilmaiseminen, oman ajattelun kielentäminen

2. RAJAVYÖHYKKEET – LUONNON MONIMUOTOISUUDEN LÄHTEENÄ

Ympäristöoppi 5-6lk.
luonnon monimuotoisuus, eliöt ja elinympäristöt, ekologinen ajattelu, tutkimisen taidot, lähiympäristö, ihmisen toiminnan vaikutukset, ympäristön suojelu, vastuullinen toiminta, omat teot, ympäristötietoisuuS, KARTTA- JA GEOMEDIATAIDOT

Biologia 7-9.lk
ekosysteemin monimuotoisuus, luonnon monimuotoisuus, lähiympäristön muutokset, kaupunkiekosysteemit, lajien ekologia, luonnonsuojelu, biologinen tutkimus

Maantieto 7-9 lk.
lähiympäristön monimuotoisuus ja viihtyisyys, ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen ymmärtäminen, ympäristölukutaito, kartta- ja geomediataidot, tutkimustaidot, ympäristön havainnointi, omat teot

3. VESISTÖT EIVÄT TUNNE RAJOJA

ympäristöoppi 5-6 lk.
veden kiertokulku, eliöt ja elinympäristöt, luonnon suojelu, tutkimisen taidot, vastuullinen toiminta, ympäristötietoisuus, ihmisen toiminnan vaikutukset, luonnon monimuotoisuus, lähiympäristö, kartta- ja geomediataidot, kriittinen lukutaito

Biologia 7-9.lk

eliöiden sopeutuminen, luonnon suojelu ja suojelun keinot, luonnon monimuotoisuus, lähiympäristön muutokset, biologinen tutkimus, elinympäristöt

Maantieto 7-9 lk.
luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutus, lähiympäristö, kartta- ja geomediataidot, tutkimustaidot, ympäristön havainnointi, lähiympäristön monimuotoisuus, itämeri, ympäristön tila

4. LUONNONVARAT RAJOJA YLITTÄMÄSSÄ

yhteiskuntaoppi 5-6 lk.
VASTUULLINEN KULUTTAJA, TALOUDELLINEN TOIMINTA

Ympäristöoppi 5-6 lk.
luonnonvarat, ENERGIA, kestävä kehitys, elinympäristö, tutkimisen taidot, ympäristötietoisuus, ympäristövastuullisuus, ympäristön hahmottaminen, KARTTA- JA GEOMEDIATAIDOT

biologia 7-9 lk.
luonnonvarojen kestävä käyttö, luonnonvarojen rajallisuuden ymmärtäminen, biologinen tutkimus, kestävä tulevaisuus

Maantieto 7-9 lk.
luonnonvarojen kestävä käyttö, omat kulutusvalinnat, ympäristön tila, ihmisen toiminnan  ja luonnon vuorovaikutus, kartta- ja geomediataidot, tutkimustaidot, ympäristön havainnointi

Yhteiskuntaoppi 7-9 LK.
Talouden perusteet ja toiminta, kansainväliset sopimukset, vastuullinen kuluttaminen, kestävä kehitys, vastuullinen kuluttaminen

KYTKÖKSET LUKION OPETUSSUUNNITELMAAN

RajatOn-materiaalin aiheet soveltuvat hyvin myös lukioon edellä mainituissa oppiaineissa. Lisäksi RajatOn-materiaali tarjoaa monitieteisen sisältökokonaisuuden lukiossa tarjottaviin teemaopintoihin. Tietoa monialaisesta yhteistyöstä löydät sivulta: Monialainen yhteistyö

Mainokset