Sähköisiä työkaluja ja aineistoja

Tänne on koottu RajatOn-materiaalissa hyödynnettyjä sähköisiä työkaluja, aineistoja, oppimateriaaleja ja oppimisympäristöjä


Digitaalisia lähteitä
Kartta-ja paikkatietopalveluita
Kyselytyökalut
Käsitekarttatyökalut
Oppimisympäristöjä ja oppimateriaaleja
Sarjakuvageneraattoreita
Videoita


Digitaalisia lähteitä

Sanomalehdet

 

 Kartta- ja paikkatietopalveluita

European history interactive map

 • Euroopan valtioiden rajojen muuttuminen eri aikaväleillä
 • Kartoilta löytyy paljon tietoa rajojen muuttumiseen liittyvistä syistä.
 • Interakvtiivinen kartta
 • Englanninkielinen
 • Sivustolta löytyy myös muita interaktiivisia karttoja
Hyödynnetään mm. seuraavissa aiheissa:

 

 GoogleMaps

 • Karttapalvelu (kaikki maat)
 • Omat paikat: mahdollisuus luoda omia karttaesityksiä (edellyttää kirjautumisen/ gmail-tunnuksen).
 • GoogleMapsPro lisää mahdollisuuksia
 • RajatOn-ohjeet paikkamerkinnän tekemiseen
 Hyödynnetään mm. seuraavissa aiheissa:

 HELCOM-Baltic sea data and map service

 • Interaktiivinen karttapalvelu
 • Teemakarttoja liittyen Itämeren tilaan
 • Ilmainen
 • Kartat ja data ladattavissa PDF-tiedostona
 Sivustoa hyödynnetään mm. aiheissa:

Helsingin kaupungin paikkatietopalvelut

 • Suomen kuntien opaskarttoja ja interaktiivisia karttapalveluita

History of Europe. Euroatlas

 • Euroopan valtioiden rajojen muuttuminen 100 vuoden välein (1 jaa.-2000).
 • Interaktiivinen kartta (mahdollisuus lähentää kohteeseen).
 • Englanninkielinen

Maanmittauslaitos

 National geographic Mapmaker Interactive

 • Peruspaikkatietotyökalut
 • 7 pohjakarttaa
 • Kattavuus: kaikki valtiot
 • Valmiita karttaaineistoja teemoittain
 • Ei edellytä kirjautumista
 • Ilmainen
 • Valmis kartta voidaan jakaa sähköpostitse tai tulostaa PDF:nä.
 • RajatOn-ohjeet ohjelman käyttöön (PDF)
MapMakeria hyödynnetään mm. aiheissa:

PaikkaOppi

 • Interaktiivinen kartta-alusta: sisältää valmiita kartta-aineistoja Suomesta, tilastokeskuksen tilastoaineistoja ja mahdollisuuden luoda omia karttaesityksiä
 • Tehtäväohjeistuksia oppitunneille ja projekteihin
 • Tehtäväkirja tehtävien palautukseen
Paikkatietoikkuna

 • Karttaikkuna: peruspaikkatietotyökalut (edellyttää kirjautuimisen), paljon tilastoainestoja ja valmiita karttatasoja.
 • Kattavuus: Suomi
 • Positio -lehden verkkopainokset
 • Tietoa INSPIRE-direktiivistä
 Paikkatietoikkunaa hyödynnetään mm. aiheissa:

StepMap

 • Kartan luominen neljässä vaiheessa.
 • Kattavuus:Maailma
 • Ohjeita kartan luomiseen ja muokkaukseen löytyy Lähellä Kaupungissa –sivustolta.
 • Ilmainen
StepMap-ohjelmaa hyödynnetään mm. aiheissa:

Kyselytyökalut

Polleverywhere tai Socrative

 • Voi tehdä mm. kyselyitä, sanapilviä
 • Pollit tallentuvat tietokoneen IP-osoitteen mukaan. Mikäili siis käytät kotona ja koulussa eri tietokoneita, on suositeltavaa luoda itsellesi tunnukset.Oppilaat eivät tarvitse tunnuksia.
 • Mahdollistaa anonyymin vastauksen ja osallistaa ujompiakin oppilaita.
 • Oppilaat tarvitsevat mobiililaitteen. Huom! Useampi oppilas voi vastata samalla laitteella.
 • Ohjeistus polllin tekoon
Sivustoja voidaan hyödyntää minkä tahansa aiheen sisältöjen käsitelyssä, kun halutaan kartoittaa esim. millaisia ennakkokäsityksiä/mielikuvia oppilailla on tietystä aiheesta tai halutaan testata mitä oppilaat ovat oppineet/ mitä mieltä he ovat jostakin aiheesta.

Käsitekarttatyökalut

Bubbl

 • Käsitekartan/Miellekartan luominen
 • Voidaan muokata yhteistoiminnallisesti
 • Voidaan luoda ilman kirjautumista
 • Tallentaminen edellyttää kirhautumisen
 • Ilmainen
Bubbl-ohjelmaa hyödynnetään mm. aiheissa:

 

Mind42

 • Käsitekartan/Miellekartan luominen
 • Tallentaminen edellyttää kirhautumisen
 • Ilmainen
Mind24-ohjelmaa hyödynnetään mm. aiheissa:

Oppimisympäristöjä ja oppimateriaaleja

Globalis

 • Oppimateriaalipaketti
 • Sisältää: interaktiivisen, muokattavan maailmankartan, opetussuunnitelmia, tietopaketteja, satelliittikuvia, maaprofiileita, tilastoja
 • Ilmainen
Globalis-sivustoa hyödynnetään mm. aiheissa:

Lähellä kaupungissa

 • Sisältää tekstejä, tehtäviä ja mentelmäohjeistuksia kaupunkiympäristöjen tutkimiseen.
 • Tehtävissä hyödynnetään paljon verkkopohjasia työkaluja
 • Ilmainen
Lähellä kaupungissa-sivustoa hyödynnetään mm. aiheissa:

 

 Biologian ainedidaktiikka

 • Biologiaan liittyviä aineistoja ja materiaaleja
 • Työohjeita, tehtäviä, työtapoja, pelejä
 • Perutietoa biologian opettamisesta
 Biologian ainedidaktiikka-sivustoa hyödynnetään mm. aiheissa:

 

Sarjakuvageneraattoreita

RajatOn -ohjeet sarjakuvien tekoon Readwritethink

 • Yksinkertainen. Englanninkielinen.
 • Ei edellytä kirjautumista.
 • Valmiin sarjakuvan voi tulostaa lopuksi mm. PDF-tiedostoon.

Stripgenerator:

 • Melko yksinkertainen. Englanninkielinen.
 • Ei edellytä kirjautumista.
 • Valmiin sarjakuvan linkin voi kopioida ja lähettää esim. opettajan sähköpostiin tai viedä sähköiseen oppimisympäristöön.

Witty Comics:

 • Kolmen ruudun sarjakuvia.
 • Mahdollisuus valita hahmot, kuplat ja taustakuvat.
 • Englanninkielinen. Tallentaminen edellyttää kirjautumista.

Oppitorilta löytyy lisää sarjakuvageneraattoreita.

Stripgenerator-ohjelmaa hyödynnetään mm. seuraavissa aiheissa:

Videoita

History of Europe (3000 BC – 2013 AD)

 • Euroopan valtioiden rajojen muuttuminen  (3000 eaa.-2013 jaa.)
 • YouTube-video
 • Kesto 5:31

Development of Europe’s nations from 486 to the present

 • Euroopan valtioiden rajojen muuttuminen keskiajalta tähän päivään
 • YouTube-video
 • Kesto 7:41
Mainokset