SUUNNITTELE JA TOTEUTA

RajatOn-materiaalia voidaan käyttää sekä yksittäisten oppiaineiden opetuksessa että oppiaineiden välisessä yhteistyössä.

Tiedekasvatusoppitunneilla on tärkeää, että oppilaat pääsevät tekemään omia tutkimuksia, saavat oivalluksia sekä hakevat ja arvioivat tietoa erilaisista lähteistä. Opetuksessa tulisi nostaa esiin tieteen ja tutkimuksen näkökulma.

RajatOn-materiaalin aiheet on suunniteltu noin 1−5 oppitunnin (á 45min) mittaisiksi kokonaisuuksiksi. Aiheiden käsittelyn laajuutta voi säädellä kiinnostuksen ja käytettävissä olevan ajan mukaan.Tutustu itse aiheeseen ja tehtäviin etukäteen. Rakenna aiheesta näköisesi kokonaisuus.

Suunnittele oppitunti »
Suunnittele kurssi
5-6 lk »
7-8 lk »

9 lk. – lukio » 
Tutkielmakurssi (lukio) »

© RajatOn 2015

Mainokset