Monialainen yhteistyö

Lataa RajatOn-aiheet oppiaineittain (PDF)

Monitieteiset oppimiskokonaisuudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2014 (Sivut 31-32)

Perusopetuksessa tulee oppilaille tarjota vuosittain pidempikestoinen monialainen oppimiskokonaisuus, jonka toteuttamiseen osallistuu useampi oppiaine. RajatOn-materiaali soveltuu hyvin tälläisten oppimiskokonaisuuksien rungoksi. Opettajat ja oppilaat voivat yhdessä valita aiheita, jotka heitä kiinnostavat ja ottaa mukaan oppiaineita, jotka luontevasti tukevat kokonaisuutta.

RajatOn-materiaalia voidaan hyödyntää myös tukeamassa eri oppiaiden välistä eheyttämistä, sillä aiheet tukevat aina usemman kuin yhden oppiaineen sisältöjä ja tavoitteita, mikä mahdollistaa oppiaineiden rinnastamisen, teemapäivät ja muunlaiset integrointikokonaisuudet.

RajatOn-materiaalissa on mahdollista tehdä yhteistyötä yli luokkarajojen  –  erityisesti 5-6lk, 7-9lk. ja lukiolaisten välillä. Kuhinkin oppiaineeseen liittyvät tavoitteet ja sisällöt on mainittu sivulla OPS kytkökset.

Tähän on tulossa: Oppiaineet ja aiheet-taulukko (PDF)

Monitieteiset oppimiskokonaisuudet lukion opetussuunnitelman perusteissa (uusi ops luonnos)

1. Monitieteinen ajattelu (TO1)

RajatOn-materiaalin lähtökohtana on monitieteisen ajattelun kehittäminen ja raja-aiheen tutkiminen eri tieteenalojen näkökulmasta − kuitenkin siten, että yhteys rajatutkimuksen tieteenalaan säilyy. Materiaalin avulla voi tutustua erilaisten lähteiden käyttöön, tiedon tuottamisen tapoihin ja tulkinnan haasteisiin. Se tarjoaa mahdollisuuden kahden tai useamman (mm. maantiede, biologia, historia, yhteiskuntaoppi, äidinkieli) oppiainerajat ylittävään yhteistyöhön ja työskentelyyn.

2. Ilmiöpohjaista työskentelyä teknologialla (TO2)

RajatOn-materiaali tukee omien tutkimusten/tutkielmien tekoa yhdessä tai yksin. Koska materiaali on verkkopohjaista, se voidaan vaivatta linkittää tai tallentaa koulun verkkopohjaiseen oppimisympäristöön ja siitä voidaan rakentaa erilaisia kokonaisuuksia oppilaiden kiinnostuksen kohteiden ja ikäryhmän tason huomioonottaen. Se tarjoaa mahdollisuuden kahden tai useamman (mm. maantiede, biologia, historia, yhteiskuntaoppi, äidinkieli) oppiainerajat ylittävään yhteistyöhön ja työskentelyyn.

Materiaali mahdollistaa monipuolisten oppimisympäristöjen ja työskentelytapojen hyödyntämisen mm. verkko-opiskelun, itsenäisesti toteutetut tutkielmat tai lähityöskentelyn ja yhdessä oppimisen.

Tutustu myös seuraaviin aiheisiin:


RajatOn-materiaali tukee uusien opetussuunnitelmien sisältöjä ja tavoitteita

Mitä sisältöjä ja tavoitteita voidaan toteuttaa RajatOn-materiaalin avulla?


© RajatOn 2015

Mainokset