Ohjeita raja-aiheeseen tutustumiseen

Raja-aihe voi olla opettajalle tuntematon, minkä vuoksi tälle sivustolle on laadittu ideoita raja-aiheen käsittelyyn sekä vinkkejä ja vastauksia aiheiden 3-4. tehtäviin.

3. Rajat lähiympäristössämme-aiheessa rajoihin tutustutaan lähiympäristön kautta tarkastelemalla lähiympäristön näkyviä ja näkymättömiä rajoja. Opettajan tehtävänä on tukea oppilasta tunnistamaan omassa lähiympäristössä olevia rajoja, ymmärtämään miten rajoja luodaan, ja mikä merkitys rajoilla on jokapäiväiseen elämään.

Vaihtoehto 1. Rajat lähiympäristössämme-rastit
Valmiit rastit PDF ja GoogleSlides.Rastien vastaukset löytyvät GoogleSlides’n muistiinpanoista. (Huom! Tulosta ja laminoi rastille 1 tämä kartta)

Vaihtoehto 2. Rajat lähiympristössämme-opetuskeskustelu
Valmiit esitykset, joissa kysymyksiä ja kuvia aiheesta (PowerPoint) tai (Google slides)

Vinkkejä ja vastauksia tehtäviin

4. Rajoja on monenlaisiaaiheessa tutustutaan näkökulmista; fyysisinä, käsitteellisinä, sosiaalisina ja mentaalisina. Opettajan tehtävänä on tukea oppilasta ymmärtämään, että rajojen vetäminen, ylläpitäminen ja tutkiminen ovat sekä pohtia rajoihin liittyviä ongelmia

Vinkkejä ja vastauksia tehtäviin

© RajatOn 2015

Mainokset