Polku 1. Tutkimus omasta aiheesta


Valitse tämä polku, kun et tarvitse tukea tutkimusaiheen valintaan. Sinulla on jo aihe mielessä ja haluat lähteä tutkimaan.

TUTKIMUKSEN VAIHEET:

Vaihe 1. Tutkimuksen suunnittelu

Tutkimuksen tekeminen lähtee tutkimuksen suunnittelusta. Ohjeet tutkimussuunnitelman tekoon löydät Tutkimussuunnitelma-sivulta. Voit tehdä suunnitelmastasi kirjallisen suunnitelman tai esimerkiksi Powerpoint-esityksen, josta ilmenee miten tutkimuksesi tulee etenemään.

Suunnitelma on hyvä esittää muille, jotta saat arvokkaita vinkkejä ja ideoita tutkimussuunnitelman muokkaamiseen muilta opiskelijoilta ja opettajalta.

Mikäli ette esitä suunnitelmianne muille, pyydä opettajaa tarkastamaan, että suunnitelmasi on toteutettavissa siinä laajuudessa ja aikataulussa kun olet suunnitellut.

Vaihe 2. Tutkimuksen tekeminen

Toteuta tutkimuksesi. Käytä apuna suunnitelmaasi.

On tärkeää pitää koko ajan mielessä mitä on tutkimassa, jotta tutkimus ei lähde rönsyilemään.

Käytä apunasi Tutkijan ABC-sivua, jolta löydät perussanastoa ja -tietoa tutkimuksen tekemisestä.

Vaihe 3. Tutkimuksen esittäminen

Kun tutkimuksesi on valmis, sinun tulee päättää miten aiot esittää tutkimuksesi. Voit tehdä esimerkiksi:

1) Tutkimusraportin (Google Docs -tiedosto)
2) Esityksen (PowerPoint, Prezi, Google Slides)
3) Posterin (julisteen)

Esityksesi voi koostua myös sekä kirjallisesta tutkimusraportista että esityksestä. Sopikaa opettajan kanssa, miten haluatte esittää tutkimuksen.

Katso Tutkimussuunnitelma-sivulta, millaisia asioita tutkimuksesta olisi hyvä kertoa kun esität sitä muille.

« Siirry Tee tutkimus -sivulle

Sivun alkuun ⇑

© RajatOn 2015Creative Commons -lisenssi

Mainokset