Rajakurssi 9.lk-lukio

9lk.-lukiolaisille suunnatulla rajakurssilla aiheet voidaan ryhmitellä neljään kokonaisuuteen, joista ensimmäisessä kokonaisuudessa johdatellaan kurssin aiheisiin, toisessa tutustutaan valtiollisiin rajoihin, kolmannessa käsiteellisiin ja mentaalisiin rajoihin ja viimeisessä ympäristöön ja rajoihin. Voit laatia kurssin myös niin, että keskitytte esimerkiksi vain valtiollisiin rajoihin ja valitsette kaikki aiheet tästä teemasta. Keskustelkaa oppilaiden kanssa mikä heitä kiinnostaa ja valitkaa tutkittavat aiheet.

Huomaathan, että viimeisimmät Tutki-tehtävät ovat haastavampia ja soveltuvat useimmiten 9. luokkalaisille ja lukiolaisille.

I. Johdatus (1,3 (2))

Tarjoa oppilaille perustietoa tieteestä ja tutkimuksesta (1. Tiede ja tutkimus tutuksi). Tutustukaa rajan-käsitteeseen (4. Rajoja on monenlaisia). Tukimateraalia 3. aiheen käsittelyyn löydät täältä. Tutustukaa myös rajatutkimukseen tieteenalana ja ajankohtaiseen rajatutkimukseen (2. Miten rajoja tutkitaan?)

II. Valtiolliset rajat (6(5) 7/8, 11-13)

Johdata oppilaat tutkimaan valtiollisten rajojen merkitystä (6. Rajat ovat vallan merkkejä). Mikäli teitä kiinnostaa tarkastella valtiollisten rajojen syntyä historiallisesta näkökulmasta, valitkaa lisäksi aihe 5. Muuttuvat rajat. Valitkaa loput aiheet valtiolliset rajat-teemasta kiinnostusten mukaan. Erityisesti 10. Pakkomuuttajien suojelu on suunnattu 9lk.-lukiolaisille.

III. Rajat mielessämme(14, (17-18))

Luonteva siirtymä valtiollisista rajoista käy 14. Rajat identiteetti ja etnisyys -aiheen kautta, jossa siirrytään tarkastelemaan, miten valtiolliset rajat merkitsevät ihmisille, ja miten se vaikuttaa kansalliseen identiteettiimme. Valitkaa aiheet 17-18, mikäli haluatte tutkia, miten historiankirjoitus, muisti ja menneisyys (17. Kansallinen historiankirjoitus rajoja luomassa, 18. Menneisyys, muisti ja rajat) voivat vahvistaa tai heikentää rajoja.

IV. Rajat ja ympäristö

Tässä teemassa kaikki aiheet 20. Rajavyöhykkeet – luonnon monimuotoisuuden lähteenä  ja 22. Luonnonvarat rajoja ylittämässä soveltuvat 9lk- lukiolaisille. Rajavyöhyke-aihe ohjaa tutkimaan ekosysteemien välistä reunavaikutusta. Luonnonvara-aihe ohjaa esimerkiksi luonnonvarakauppaan liittyvän tapaustutkimuksen tekoon.

© RajatOn 2015

Mainokset