Tutkielmakurssi

Tutkielmakurssi on oppilaiden itsenäisesti suoritettava kurssi, joka voi liittyä tiettyyn oppiaineeseen tai teemaopintoihin.

Parhaiten tutkielmakurssin toteuttaminen onnistuu seminaarimuotoisesti, jolloin tutkielmakurssin suorittaneille järjestetään alkutapaaminen, jossa tiedotetaan kurssin toteuttamisesta ja valitaan tutkielman ohjaajat (jos opiskelijalla on aihepiiri tiedossa). Varmistakaa, että opiskelijoille on varattu jokin tila koko kurssin ajaksi, jossa he voivat tehdä tutkimustaan ja keskustella muiden kurssilasiten kanssa.

Toinen tapaaminen on syytä järjestää 1-2 viikon sisällä. Seuraavaan tapaamiseen mennessä opiskelijoiden on tehtävänä päättää, mitä he haluaisivat lähteä tutkimaan. Ohjeita tutkimuksen tekoon omasta aiheesta löydät täältä. RajatOn-sivustolta löytyy valmiita tutkimusaihioita, mikäli opiskelioilla on vaikeuksia valita aihe.

Toisessa tapaamisessa jaetaan lopuille opiskelijoille ohjaajat ja annetaan ohjeet tutkimussuunnitelman tekoon. Toisessa tapaamisessa on syytä käydä läpi tutkielman tekoon liittyviä keskeisiä käsitteitä – löytyvät Tutkijan ABC-sivulta.

Kolmannella tapaamisella opiskelijoiden on tarkoitus esitellä tutkimussuunnitelmansa muille opiskelijoille ja ohjaajille. Tapaamisen on tarkoitus auttaa opiskelijaa etenemään tutkimuksessaan ja saamaan hyviä ideoita tutkimuksen toteuttamiseen. Tällöin siis esitellään suunnitelmaa – eli mitä aikoo tehdä – ei valmista tutkimusta. Tärkeää on, että oppilas olisi selvittänyt; mitä hän aikoo tutkia, miksi ja miten.

Välissä opiskelija ja ohjaaja (opettaja) voivat järjestää keskinäisiä tapaamisia, mikäli näkevät sen mahdolliseksi/tarpeelliseksi tai kaikkien kurssilaisten kesken jäjestettäviä tapaamisia.

Neljännellä kerralla opiskelijat esittävät valmiin tutkimuksensa. Viimeisellä kerralla keskitytään erityisesti siihen; mitä opiskelija on tutkinut, miten ja millaisia tuloksia hän on saanut?

Vinkki! Valitkaa koulustanne henkilö (ainakin ensimmäisinä vuosina), joka koordinoi tutkielmakurssin järjestämistä. Hänen tehtävänään on koordinoida kurssin järjestämistä käytännössä. Kurssin sisältö suunnitellaan yhteistyössä tutkielmien ohjaajien kanssa. Laatikaa yhteiset ohjeet tutkielmakurssin vaatimuksista. Esimerkiksi pituus, sisältö ja pitääkö olla empiiristä aineistoa vai riittääkö perinteinen esseemuotoinen kirjallisuuskatsau ja miten kurssi arvioidaan. Tiedekasvatuksessa kannustetaan oikeiden tutkimusten tekoon.

Vinkki! Voitte pyyttää esimerkiksi tutkijoita kertomaan omasta työstään ja antamaan vinkkejä tutkimuksen tekoon sekä auttamaan tutkimusprosessissa. Pyytäkää tutkijaa fyysisesti paikalle tai järjestäkää tapaaminen virtuaalisesti.

© RajatOn 2015

Mainokset