Eveliina Lyytinen

eveliina6Ihmismaantieteen tutkijatohtori
Maantieteen ja geologian laitos
Turun yliopisto

”Opetan yliopistolla muun muassa poliittisen maantieteen kurssia, jolla käymme läpi rajoihin liittyviä kysymyksiä.”

Opiskelin Turun yliopistossa maantieteen laitoksella vuosina 2000–2006. Kirjoitin pro gradu -tutkielmani pakkomuutosta kaikkia maita koskettavana globaaliongelmana. Tutkin sitä, miten pakkomuuttajia on ryhmitelty ja määritelty, ja minkälaisia rajoja pakkomuuttajaryhmien välille muodostuu kun puhutaan heidän suojelustaan.

Vuonna 2008 suoritin pakolaisalan maisteritutkinnon Oxfordin yliopistossa (UK). Tutkimuksessani analysoin YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) roolia maan sisäisten pakkomuuttajien suojelussa.

Valmistuin filosofian tohtoriksi Oxfordin yliopiston maantieteen laitokselta vuonna 2014. Väitöskirjatutkimukseni käsitteli kaupungeissa asuvia pakolaisia ja sitä, miten heitä voidaan suojella. Tarkastelin Ugandan pääkaupungissa Kampalassa asuvien kongolaisten pakolaisten suojelua. Olin kenttätöissä Ugandassa ja keräsin tietoa pakolaisilta itseltään ja suojelusta vastaavilta instituutioilta.

Akateemisen tutkimuksen lisäksi olen työskennellyt pakolaisuuteen liittyvissä tutkimus- ja vaikuttamistehtävissä Suomen valtiolla, kansalaisjärjestöissä, UNHCR:lla ja kansainvälisissä humanitaarisissa järjestöissä. Eri tahoille tekemäni tutkimus on käsitellyt muun muassa turvapaikkapolitiikan muutoksia Pohjoismaissa, kaupungeissa asuvien maan sisäisten pakkomuuttajien suojelua, kaupunkipakolaisten sosiaalisia verkostoja, Syyrian pakolaiskriisiä sekä kehityksen ja pakolaisuuden välistä suhdetta.

Jatkossa olen kiinnostunut tutkimaan Suomen pakolaispolitiikkaa rajateemaan ja valtion käsitteeseen liittyen.

Eveliina Lyytinen, evlyyt[a]utu.fi


Eveliina Lyytinen kirjoitti Valtioiden rajat -teemaan aiheista ”Pakkomuuttajat turvaa hakemassa” ja ”Pakkomuuttajien suojelu”.

Mainokset