Henna Jeskanen

henna

Biologian kenttäkurssilla Pohjois-Norjassa (2014) hiihdettiin tutkimusalueiden väliset matkat.

Olen valmistunut 2015 filosofian maisteriksi aineenopettajan linjalta Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitokselta.

Tiesin jo lukiossa, että haluan opiskella maantiedettä ylioppilaskirjoitusten jälkeen. Aloitin maantieteen opinnot Turun yliopistossa vuonna 2008, ja heti seuraavana vuonna aloitin biologian sivuaineen opinnot, koska halusin opiskella aineenopettajaksi.

Olin opiskelijavaihdossa University of Albertassa Edmontonissa Kanadassa vuonna 2010–2011, koska halusin opiskella geologiaa ja dinosaurusten fylogeniaa.

Sisällytin opintoihini myös paljon erilaisia kenttäkursseja. Olen osallistunut meribiologian kurssille Turun saaristossa, tutkinut soita Etelä-Suomessa, kairannut geologien kanssa järvisedimenttejä Lapissa ja osallistunut tunturiekologian kurssille Pohjois-Norjassa. Erilaisissa kenttäolosuhteissa työskenteleminen ja uusien taitojen oppiminen oli minusta paras osa maantieteen opiskelua.

Pro gradussani tutkin 9-luokkalaisten piirtämiä mentaalikarttoja maailmasta. Tarkoitukseni oli selvittää, minkälaisia maantieteellisiä maailmankuvia ja alueellisia mielikuvia peruskoulun päättävillä oppilailla oli. Tulevaisuudessa tulen toimimaan joko yläkoulun tai lukion maantiedon ja biologian opettajana.

Henna Jeskanen, hlljes[a]utu.fi


Henna Jeskanen kirjoitti Käsitteelliset ja mentaaliset rajat -teemaan aiheesta: Lasten ja nuorten maailmankuva

Mainokset