Jarmo Malmsten

Tutkijatohtori
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Turun yliopisto

”Ymmärrys rajoista ja niiden moniulotteisesta yhteydestä mediaan ja kommunikaatioon tarjoaa loputtomasti pohdittavaa”

jarmo_web1994–1999    Opiskelin Turun yliopistossa maantieteen laitoksella. Pro gradu ‑tutkielmani laadin aiheesta Läänit alueina ja läänit sanoina, ja siinä tarkastelin 1990 -luvulla toteutetun lääniuudistuksen sanomalehtikäsittelyä.

2000–2013    Maisteriksi valmistumisen jälkeen työskentelin pitkän tovin maantieteen laitoksella ihmismaantieteen assistenttina ja yliopisto-opettajana. Toimenkuvaani kuului eritoten maantieteen perusteiden ja ihmismaantieteen metodologian opetus. Keskeinen kiinnostuksen aiheeni, maantiede ja media, oli myös opetuksessani vahvasti läsnä. Erityisesti mahdollisuuden tähän tarjosi Median maantiede -kurssini, joka oli tarkoitettu maisterivaiheen opiskelijoille.

2013 Valmistuin filosofian tohtoriksi Turun yliopiston maantieteen laitokselta. Väitöskirjani nimi oli Aluehallintojuttu – vuoden 1997 aluehallintouudistus ja sen sanomalehtikäsittely. Väitöskirjatutkimukseni oli jatkojalostusta jo aikoinaan gradussani käsitellystä lääniuudistusaiheesta.

2013 –  Tohtoriksi valmistumisen jälkeen siirryin tutkijatohtorin tehtävään Turun kauppakorkeakouluun Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitokselle. Toimitusketjujen johtamisen yksikössäni kiinnostuksen kohteiksi ovat muodostuneet erityisesti Itämeren alueeseen liittyvät aiheet, joiden parissa yksikössäni on kehitelty monenlaisia hankkeita.

Maantieteen ja median välisten kytkösten ymmärtäminen on jatkossakin keskeisessä osassa sekä työssäni että arkiajattelussa. Ymmärrys rajoista ja niiden moniulotteisesta yhteydestä mediaan ja kommunikaatioon tarjoaa loputtomasti pohdittavaa, ja tähän pohdintaan alustan tarjoaa myös tämä RajatOn -oppimisympäristö.

Jarmo Malmsten, jarmalms[a]utu.fi


Jarmo Malmsten kirjoitti Käsitteelliset ja mentaaliset rajat -teemaan aiheesta Media ja rajat

 

 

 

Mainokset