Jussi Laine

Tutkija, projektipäällikkö
Karjalan tutkimuslaitos
Itä-Suomen yliopisto

Jussi_LaineOpiskelin vuosina 2001–2006 fyysistä ja ihmismaantiedettä silloisessa Joensuun yliopistossa. Suoritin ensin luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon vuonna 2005 ja yhteiskuntataiteiden maisterin tutkinnon kansainvälisessä Human Geography ohjelmassa vuonna 2006. Tein samanaikaisesti tutkintoihini lisäopintoja Groningenin yliopistossa Alankomaissa sekä kansainvälisten suhteiden maisteriohjelmassa Finnish-Russian Cross-Border University:ssä. Graduni kirjoitin alue-ja paikallistason toimijoiden näkemyksistä Suomen ja Venäjän välisestä rajasta ja sen ylittävästä yhteistyöstä.

Valmistumiseni jälkeen aloitin työt tutkijana eri rajoja ja raja-alueita käsittelevissä tutkimushankkeissa. Jatkoin rajateeman parissa myös väitöskirjatutkimuksessani vuosina 20072013. Lukuvuoden 20092010 olin Fulbright-tutkijana San Diego State Univeristy:ssä Kaliforniassa Yhdysvalloissa. Jatko-opintojeni aikana olin jäsenenä monitieteellisessä Venäjä Euroopassa -tutkijakoulussa Joensuun/Itä-Suomen yliopistolla ja ulkojäsenenä valtakunnallisessa Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen tohtoriohjelmassa Aleksanteri-instituutissa.

Väitöskirjassani käsittelin kansalaisyhteiskunnan todellista ja potentiaalista roolia Suomen ja Venäjän välisen rajan ylittävän yhteistyön kehittämisessä. Nostin esiin ’kansalaisnaapuruuden’ käsitteen alhaalta ylös rakentuvana vaihtoehtona viralliselle ’eurooppalaisen naapuruuden’ käsitteelle.

Tutkimuksen ohessa olen toiminut sivutoimisena opettajana ja luennoitsijana niin koti- kuin ulkomaillakin. Ennen kaikkea olen luennoinut Tadzhikistanissa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön rajavalvontakoulutuskeskuksessa. Tällä hetkellä toimin projektipäällikkönä EU:n 7. puiteohjelman EUBORDERSCAPES-hankkeessa, jossa on mukana 22 yliopistoa eri maista. Toimin myös kansainvälisen rajatutkimusjärjestön Association for Borderlands Studies:in talous- ja toiminnanjohtajana. Omaa tutkimustani olen laajentanut myös muille rajoille ja raja-alueille, joita olen viime aikoina pohtinut aikaisempaa teoreettisemmasta näkökulmasta.

Jussi Laine, jussi.laine [at] uef.fi
<http://www2.uef.fi/fi/ktl/jussi_laine>


Jussi Laine kirjoitti Valtioiden rajat -teemaan aiheesta ”Rajat ovat vallan merkkejä”.

Mainokset