Katja Lahikainen

Projektipäällikkö
Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Jekaterinburg_Vysotsky_web
”Työskentelen projektipäällikkönä Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla Yrittäjyys ja innovaatiot -tiimissä. Työtehtäväni liittyvät yrittäjyyden edistämiseen yliopiston sisällä sekä yritys-yliopistoyhteistyön kehittämiseen. Aiempiin työtehtäviini kuuluivat erityisesti Venäjään liittyvien tutkimus- ja kehityshankkeiden koordinointi. Lisäksi toimin LUT:n edustajana Pietarissa Suomi-talolla.”

Opiskelin Vaasan yliopistossa ja valmistuin kauppatieteiden maisteriksi vuonna 2000. Pääaineena luin aluetiedettä ja sivuaineina laskentatoimea ja kansantaloutta. Lisäksi suoritin opintokokonaisuuden Aleksanteri-instituutin Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen maisterikoulussa. Pro gradu -tutkielmani tein aiheesta Pk-yritysten kansainvälistyminen, esimerkkinä eteläsavolaisten yritysten Venäjän operaatiot.

Kiinnostukseni Venäjää kohtaan heräsi aloittaessani venäjän kielen opinnot Vaasan yliopistossa. Venäjän opettajani oli todella innostava ja hän herätti kiinnostukseni laajemmin Venäjää ja sen kulttuuria kohtaan. Kieliopinnoista innostuneena päätin mennä Petroskoin valtion yliopistoon puoleksi vuodeksi vaihtoon opiskelemaan kieltä ja tutustumaan venäläiseen kulttuuriin.

Valmistuttuani yliopistosta olin töissä yksityisellä sektorilla ja työni liittyivät kansainväliseen kauppaan. Halusin kuitenkin hyödyntää Venäjä-osaamistani ja eri sattumien kautta päädyin ensin ammattikorkeakouluun ja sen jälkeen yliopistolle työskentelemään Venäjään liittyvissä projekteissa. Tämänhetkiset työtehtäväni eivät suoranaisesti liity Venäjä-yhteistyöhön. Innovaatioiden kaupallistumiseen liittyvissä asioissa Venäjään varmasti vielä törmään, koska Venäjällä on paljon teknistä osaamista ja meillä taas kokemusta tutkimustulosten kaupallistamisesta.

Tulevaisuuden suunnitelmiini kuuluu jatko-opintojen aloittaminen. Olen kiinnostunut aluekehityksestä ja tutkimukseni tulee liittymään yliopistojen rooliin osana alueellista innovaatioverkostoa.

Katja Lahikainen, katja.lahikainen[at]lut.fi


Katja Lahikainen kirjoitti Valtioiden rajat -teemaan aiheesta: Kauppaa yli rajojen

Mainokset