Krista Koskelo

Aineenopettaja
Projektitutkija (RajatOn-tiedekasvatushanke)
10378268_10152777238964340_2886823723145347986_n
Maantieteen ja geologian laitos, Turun yliopisto

”Opettajuus on aina kiinnostanut minua – niin myös tutkimus. Tämä on hankaloittanut päätöstäni valita vain toinen polku. Opintojen aikana saatu tuki ja kannustus rohkaisi kokeilemaan näiden kahden yhdistämistä ja siellä tiellä nyt ollaan”.

Olen valmistunut 2013 Turun yliopistosta maantieteen aineenopettajalinjalta. Ensimmäiset kaksi vuotta opinnoistani vietin matematiikan laitoksen puolella, mutta myöhemmin vaihdoin pääainettani maantieteeseen. Sivuaineina olen lukenut siis biologiaa ja matematiikkaa. Myöhemmin olen täydentänyt aineenopettajakelpoisuuttani terveystiedon opinnoilla. Pro gradu-tutkielmani ”Paikkatieto-opetusta tukevat toimenpiteet” kirjoitin opettajille suunnatun paikkatietotäydennyskoulutuksen ja yleisesti paikkatiedon opetuskäytön kehittämisestä.

Olen kartuttanut jo ennen opintojani, opintojen aikana ja opintojen jälkeen opettajakokemusta. Minua houkutteli opintojen jälkeen toistaiseksi vähemmän tuttu tutkijanura, joten hakeuduin jatko-opiskelijaksi ja työskentelemään yliopistolle.

Vuosina 2013–2015 työskentelin Turun maantieteen ja geologian laitoksella koordinoiduissa ”Tukea paikkatiedon verkko-opetukseen”-täydennyskoulutushankkeessa, Lähellä kaupungissa-hankkeessa ja RajatOn-tiedekasvatushankkeessa.

Täydennyskoulutushankkeessa selvitin, millä tavoin PaikkaOppi-verkko-oppimisympäristön käytettävyyttä voitaisiin kehittää tukemaan paremmin opetuksen tarpeita. Lähellä kaupungissa-hankkeessa laadin geomediaa hyödyntäviä tehtäviä Lähellä kaupungissa-sivustolle ja olin mukana kehittämässä sivuston pedagogista käytettävyyttä. Vuoden 2014–2015 olen toiminut projektitutkijana RajatOn-tiedekasvatushankkeessa, jossa tämä RajatOn-sivusto on tuotettu.

Yliopistolla työskennellessäni minulla on ollut mahdollisuus toteuttaa aineenopettajaopiskelijoille suunnattuja kursseja ja toimia avoimen yliopiston opettajana. Nämä ovat kasvattaneet kiinnostustani aineenopettajakoulutukseen, opetuksen tutkimiseen ja kehittämiseen entisestään.

krista.s.koskelo[a]utu.fi
Krista Koskelo
LinkedIn profiili

Mainokset