Kristiina Korjonen-Kuusipuro

Erikoistutkija
Lappeenrannan teknillinen yliopisto

 ” Olen ympäristöasioista kiinnostunut kulttuuriantropologi. Kulttuuriantropologia on tieteenala, joka tarkastelee ihmisiä kulttuurisina olentoina. Tutkijana teen kenttätöitä eli kerään aineistoa erilaisin menetelmin (esimerkiksi haastattelemalla ihmisiä), kirjoitan tutkimuksestani erilaisiin julkaisuihin ja käyn esittelemässä tutkimustuloksiani konferensseissa koti- ja ulkomailla. Käyn myös mielelläni kertomassa tutkimuksestani erilaisissa tilaisuuksissa tai vaikkapa kouluilla.”

Opiskelin Oulun yliopistossa ja valmistuin maisteriksi vuonna 1995. Pääaineena luin kulttuuriantropologiaa ja sivuaineina arkeologiaa, taidehistoriaa ja englantia. Ympäristökysymykset alkoivat kiinnostaa minua opintojeni loppuvaiheessa. Tein pro gradu -tutkielmani Helsingin yliopiston Suomen vesiensuojelun historiaa tarkastelleessa hankkeessa, jossa oma tutkimukseni käsitteli Pietarsaaren kaupungin jätevedenpuhdistuksen vaiheita.

Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle tulin töihin vuonna 2003 ja olen ollut mukana monenlaisissa tutkimushankkeissa. Ihmisen ja ympäristön välinen vuorovaikutus alkoi kiinnostaa yhä enemmän ja väitöskirjani ”Yhteinen Vuoksi” valmistui vuonna 2012. Se käsittelee ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta Vuoksen jokilaaksossa 1800-luvun lopulta nykypäiviin.

Vuonna 2013 olin tutkijavaihdossa Aberdeenin yliopistossa Skotlannissa. Kirjoitin tutkijavaihdon kokemuksia ”Energiaa, kulttuuria ja antropologiaa” blogiini. Väitöskirjani valmistumisen jälkeen olen tutkinut uusiutuvaan energiaan liittyviä asioita, esimerkiksi paikallisen tiedon ja tunteiden merkitystä tuulivoimarakentamisessa ja sähkökatkojen vaikutuksia ihmisten arjessa.

Tulevaisuudessa haluaisin yhä enemmän perehtyä ihmisten arkiseen energiakäyttäytymiseen, ja miten esimerkiksi kestävän kehityksen asettamat vaatimukset vaikuttavat siihen.

Kristiina Korjonen-Kuusipuro, korjonen[a]lut.fi


Kristiina Korjonen-Kuusipuro kirjoitti Ympäristö ja rajat -teemaan aiheesta: Ihminen ja ympäristö

Mainokset