Magdaleena Kupila

mag1

Luonnonmaantieteen kurssin kenttäretkellä Somerolla (Kuva: Lehtinen 2014).

Maantieteen opiskelija,
Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitos

”Maantieteen opiskelussa parasta on sen antama valmius ymmärtää maailmaa monipuolisesti. Pidän erityisesti kenttäkursseista, sillä niissä asioita pääsee oppimaan konkreettisten esimerkkien ja toiminnan kautta.”

Aloitin opintoni vuonna 2012 Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa kansatiedettä lukien. Tiesin jo silloin haluavani lukea maantiedettä, johon siirryin seuraavana vuonna. Haluan lukea maantiedettä, koska sen monialaisuus ja käytännönläheisyys kiinnostavat minua. Pidän maantieteessä siitä, miten opinnoissa yhdistyvät sekä tieteellisyys että maanläheisyys.

Opintojeni alussa olin kiinnostunut antropologiasta ja ihmismaantieteestä. Olen maantieteen lisäksi lukenut etnologiaa ja Itä-Aasian tutkimusta. Tulevaisuudessa haluan keskittyä arktisen alueen asioihin niin luonnon- kuin ihmismaantieteen näkökulmasta. Lisäksi minua kiinnostavat tulevaisuudentutkimus sekä matkailumaantiede. Haluaisin tulla niin sanotuksi hybridimaantieteilijäksi, eli oppia ymmärtämään luonnon ja ihmistoiminnan välistä vuorovaikutusta ja seurauksia.

Tulevaisuudessa olen kiinnostunut toimimaan esimerkiksi asiantuntijatehtävissä tai projektipäällikkönä. Myös tutkijan ura houkuttelee, sillä olisi palkitsevaa tehdä uusia havaintoja maailmasta.


Magdaleena Kupila kirjoitti Valtiolliset rajat -teemaan aiheesta Kansat ilman valtiota.

Mainokset