Markus Heiskanen

Turvallisuustutkija
Laurea-ammattikorkeakoulu

”Teen nykyisessä työssäni rajoihin liittyvää tutkimusta erilaisissa turvallisuushankkeissa.”

markus_webValmistuin kadettikoulusta vuonna 1985 ja sen jälkeen palvelin Rajavartiolaitoksessa erilaisissa upseeritehtävissä kesään 2014 saakka. Palvelin eri puolella Suomea muun muassa Pohjois-Karjalan, Lapin ja Kaakkois-Suomen rajavartiostoissa. Viimeiset yhdeksän vuotta toimin Rajavartiolaitoksen tutkimuspäällikkönä Raja- ja merivartiokoululla Espoossa.

Työurallani minulla oli tilaisuus työskennellä myös ulkomailla. Vuosina 2001–2002 olin siviilikriisinhallintatehtävissä Bosnia-Herzegovinassa. Kyseisen mission tarkoituksena oli perustaa maahan valtiollinen rajavartiopalvelu (State Border Service), joka otti vastuun itsenäistyneen maan rajavalvonnasta. Osallistuin myös lukuisiin rajavalvontaa kehittäviin hankkeisiin muun muassa Baltian maissa ja Keski-Aasiassa.

Tutkimus on aina ollut lähellä sydäntäni. Palvellessani Lapin rajavartiostossa aloitin hallintotieteen jatkotutkintoon tähtäävät opinnot Lapin yliopistossa. Väittelin hallintotieteen tohtoriksi kesällä 2013. Väitöskirjani tarkasteli rajaturvallisuuden käsitettä.

Vuonna 2014 aloitin työt Laurea-ammattikorkeakoulussa, jossa teen tutkimusta erilaisissa turvallisuuteen liittyvissä hankkeissa. Työn ohessa olen jatkanut omaa tutkimusharrastustani ja kirjoittanut tieteellisiä artikkeleita rajoista ja turvallisuudesta. Minua kiinnostaa erityisesti turvallisuuden monisyinen problematiikka. Tällä hetkellä teen tutkimusta teknologian hyödyntämismahdollisuuksista tulevaisuuden automaattisissa rajatarkastuksissa.

Markus Heiskanen, markus.heiskanen[a]laurea.fi


Markus Heiskanen kirjoitti Valtiolliset rajat -teemaan aiheesta Rajoja turvaamassa

Mainokset