Tommi Sironen

Maantieteen maisterivaiheen opiskelija
Maantieteen ja geologian laitos
Turun yliopisto

”Maantieteen opiskelussa ja tutkimuksessa vain mielikuvitus on rajana!”tommi

Aloitin maantieteen opintoni Turun yliopistossa syksyllä 2010. Tätä esittelyä kirjoittaessani olen opintojeni loppupuolella, sillä tarkoitukseni on valmistua maantieteen ja biologian opettajaksi vuoden 2015 lopussa. Olen maantieteen lisäksi opiskellut yliopistolla biologiaa, ympäristötieteitä ja terveystietoa sekä kieliopintoja ruotsista, englannista ja saksasta. Näiden opintojen lisäksi olen vuoden verran opiskellut opettajaopintoja eli niin kutsuttuja pedagogisia opintoja Turun yliopistolla sekä Turun normaalikoululla.

Miksi maantiedettä? Maantiede on omasta mielestäni ollut aina se kaikkein hauskin ja mielenkiintoisin oppiaine koulussa. Pidin siitä, miten yhtä oppiainetta opiskelemalla pystyin oppimaan valtavasti mielenkiintoisia asioita niin luonnosta kuin ihmisistä ja kulttuureista. Lukiossa kiinnostukseni maantiedettä kohtaan vain kasvoi, varmasti osaltaan loistavien opettajien ja mielenkiintoisten kurssien myötä. Lukion jälkeen olinkin varma, että haluaisin tulevaisuudessa olla opettaja ja juuri maantieteen ja biologian opettaja. Hain kotikaupunkiini Turkuun maantiedettä opiskelemaan ja onnekseni sinne myös pääsin, enkä sitä päätöstä ole päivääkään joutunut katumaan.

Pidän maantieteen opiskelusta, koska sen tutkimuskenttä on niin laaja, että maantiedettä opiskelemalla tuntuu aina oppivan jotain uutta ja mielenkiintoista. Yleisesti opiskelussa painottuu joko luonnon- tai ihmismaantieteellinen tutkimussuunta. Itse olen niin sanotulla opettajalinjalla, joka eroaa hieman sisällöltään tutkijalinjalasta. Opettajalinjalaisilla on vapaus valita maantieteen opinnoista itseään kiinnostavia kursseja, mikä ainakin itselleni sopii oikein hyvin, sillä minua kiinnostavat yhtäläisesti niin luonnon- kuin ihmismaantieteelliset ilmiöt. Varmasti useamman opiskelijan mielestä parhaimpia kursseja ovat kenttäkurssit, koska niillä on mahdollista yhdistää luennoilta ja kirjoista opittua teoriaa oikeaan elämään, oli kyse sitten joen eroosiosta tai ihmisten tilankäytöstä kaupunkikeskustoissa. Maantieteen opiskelussa ja tutkimuksessa vain mielikuvitus on rajana!

 Tommi Sironen, taijsir[a]utu.fi


Tommi Sironen kirjoitti Ympäristö ja rajat -teemaan aiheesta Rajavyöhykkeet – Luonnon monimuotoisuuden lähteenä

Mainokset