Virpi Kaisto

Projektitutkija (RajatOn-tiedekasvatushanke)
Lappeenrannan teknillinen yliopisto

”RajatOn-materiaalin laatiminen on ollut opettavaista ja kiehtovaa. Pääsin hankkeessa ensimmäistä kertaa laatimaan oppimateriaalia, ja sitä kautta tekemään monenlaista tieteellisten tekstien popularisoinnista verkkosivujen rakentamiseen. Sivustolle tulleet aiheet ovat antaneet minulle paljon uutta tietoa ja uusia näkökulmia katsoa maailmaa. Toivottavasti sivusto on yhtä antoisa teille!”

Tässä kuvassa olemme Cross-Border Citizen Scientists -hankkeessa mukana olleiden koululaisten kanssa viettämässä yhteistä seminaaria Imatralla vuonna 2013. Istun etualalla ruskeissa saappaissa.

Tässä kuvassa olemme Cross-Border Citizen Scientists -hankkeessa mukana olleiden koululaisten kanssa viettämässä yhteistä seminaaria Imatralla vuonna 2013. Istun etualalla ruskeissa saappaissa.

Olen koulutukseltani filosofian maisteri ja pääaineenani opiskelin venäjän kieltä ja kulttuuria. Valmistuin Joensuun yliopistosta vuonna 2005. Opintojeni aikana vietin vuoden opiskelijavaihdossa Vilnan yliopistossa ja puoli vuotta harjoittelijana Pietarissa Suomen kulttuuri-instituutissa. Pro gradussani tutkin pietarilaista Vestnik Novoj Literatury -lehteä, joka ilmestyi Venäjällä 1990-luvun alussa julkaisten pietarilaista neuvostoaikaista underground-kirjallisuutta.

Päädyin opiskelemaan venäjää siksi, että pidin kouluaikana kielistä ja venäjä oli opintoja ajatellen erikoisempi kielivalinta kuin esimerkiksi ruotsi. Ajattelin, että lähden yritysmaailmaan tai viestintäalalle kun valmistun. Toisin kävi.

Olin aluksi töissä matkailualalla ja sitten vietettyäni muutaman kotiäitiysvuoden mieleni haikaili takaisin yliopistomaailmaan. Pääsin vuonna 2006 töihin Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle Etelä-Karjala-instituuttiin, jossa olen tehnyt erilaisia projekteja liittyen rajoihin ja Suomen ja Venäjän väliseen raja-alueeseen. Olen tehnyt sekä tutkimusta että kehityshankkeita. RajatOn-projektia edeltävässä Cross-Border Citizen Scientists -hankkeessa opetimme suomalaisia ja venäläisiä koululaisia tekemään tutkimusta omasta raja-alueesta. Hankkeessa mukana olleita tutkijoita on ollut tekemässä myös RajatOn-materiaalia, ja itse tutustuin hankkeessa tiedekasvatuksen maailmaan.

Työn ohella olen tehnyt jatko-opintoja Itä-Suomen yliopiston Historia- ja maantieteiden laitokselle. Tavoitteenani on tehdä väitöskirja siitä, miten rajoja voidaan tutkia raja-alueilla asuvien paikallisten ihmisten näkökulmasta. Tutkimuksellisesti minua kiinnostaa tilan käsite, jota maantieteessä käytetään tarkasteltaessa ihmisen suhdetta ympäröivään alueeseen. Osan tutkimusaineistostani olen kerännyt Suomen ja Venäjän raja-alueella asuvilta koululaisilta, joten myös nuorten näkökulma pääsee esille väitöskirjassani.

Virpi Kaisto, virpi.kaisto [at] lut.fi
Profiili ja julkaisut LUT Research Portalissa


Mainokset